Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2872. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina, stran 8021.

Na podlagi 30. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96, 43/96, 57/96, 82/98 in 59/01) in Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet občine Brežice na seji dne 13. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Velika Dolina se razpiše predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka, ki je priloga tega sklepa.
3. člen
Na referendumu glasujejo občani tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
»Občina Brežice
Krajevna skupnost Velika Dolina
Na referendumu dne 20. 6. 2004 za uvedbo samoprispevka za čas od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2008 na območju Krajevne skupnosti Velika Dolina, ki se bo uporabil za rekonstrukcijo in modernizacijo javnih poti:
– Koritno –Mladene,
– Mala Dolina – Peščenjak,
– Velika Dolina – Vovk, Suban,
– Ribnica – Cirnski, Požgaj, Črpič,
– Gaj – Frigelj, Horvatič,
– Ponikve – Slivovka, Vogrin, Rostohar, Šinko,
– Laze – Vogrin, Zevnik,
– Brezje – Frigelj, Škrlec, Vinetič-Brce,
– Perišče – Šinko, Dragič,
– Rajec – Lemajič, Ratešič,
– Cirnik center, križišče – Rigl.
Samoprispevek bodo zavezanci s stalnim bivališčem na območju KS Velika Dolina plačevali v denarju, po stopnji 1,5% od bruto dohodka, lastniki stavbnih zemljišč ob rekonstruiranih ali moderniziranih javnih poteh z bivališčem zunaj krajevne skupnosti Velika Dolina pa po stopnji 1% od bruto dohodka.
NAVODILO ZA GLASOVANJE:
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
        G L A S U J E M
 
PROTI                   ZA
 
         (pečat)«
4. člen
Za dan razpisa referenduma se določi 13. 5. 2004. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
5. člen
Referendum bo v nedeljo, 20. 6. 2004. Volišča po posameznih vaseh bodo odprta od 7. do 19. ure.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka imajo tisti, ki so v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za rekonstrukcije in modernizacijo javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina navedeni kot zavezanci za samoprispevek.
7. člen
Priloga sklepa o razpisu referenduma je predlog odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcije javnih poti v Krajevni skupnosti Velika Dolina.
8. člen
Ta sklep se brez priloge objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, skupaj s prilogo pa se objavi tudi v lokalnem glasilu Sava glas.
Št. 023 – 2/2003
Brežice, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.