Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2871. Poročilo o izidu volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, stran 7998.

P O R O Č I L O
o izidu volitev v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
A) IZID VOLITEV PRVE VOLILNE SKUPINE
I
Na podlagi zapisnikov o delu volilnih komisij volilnih enot je Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ugotovila naslednje izide glasovanja članov sveta območnih enot in odborov izpostav Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA (za območja naslednjih občin: Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Bovec, Kobarid, Tolmin, Ajdovščina, Vipava, Idrija in Cerkno) – enajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 12.773
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.658 volivcev.
Oddanih je bilo 1.658 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 179.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 111 glasov
število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Romana MALIK, roj. 1963, Slap 26, Vipava
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 372 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Franc PIVK, roj. 1960, Zadlog 79, 5274, Črni vrh nad Idrijo
2. Alojzij KLEMENČIČ, roj. 1952, Stomaž 11 c, 5263 Dobravlje
3. Tomaž ŠINIGOJ, roj. 1964, Šinigojska 9a, 5294 Dornberk
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 307 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Dušan KRISTANČIČ, roj. 1955, Medana 29, Dobrovo
2. Ivan LEBAN, roj. 1959, Volče 94, Tolmin
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 201 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Boris BANDELJ, roj. 1955, XXX. divizija 15 b, Nova Gorica
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 488 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Franc ŽIVEC, roj. 1953, Vitovlje 83 b, Nova Gorica
2. Matej GANTAR, roj. 1968, Godovič 50, Idrija
3. Ignac OZEBEK, roj. 1954, Prapetno Brdo 42, Tolmin
4. Edi PRINČIČ, roj. 1958, Vipolže 74, Brda
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVA GORICA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Ajdovščina
Oddanih glasovnic je bilo 313.
Neveljavnih glasovnic je bilo 48.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 70 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Radovan ŠTOR, roj. 1961, Velike Žablje 45, Dobravlje
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 89 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Tomaž MALIK, roj. 1961, Slap 26, Vipava
2. Darko TRATNIK, roj. 1953, Gozd 3, Ajdovščina
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 106 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Klemen MALIK, roj. . 1958, Slap 9, Vipava
2. Ivana REHAR, roj. 1933, Pod gradom 7, Vipava
b) Izpostava Idrija
Oddanih glasovnic je bilo 221.
Neveljavnih glasovnic je bilo 29.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 87 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Primož TRATNIK, roj. 1971, Čekovnik 36, 5280 Idrija
2. Rado LIKAR, roj. 1959, Zadlog 31, 5274 Črni vrh nad Idrijo
3. Jože RUPNIK, roj. 1961, Zadlog 39, 5274 Črni vrh nad Idrijo
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 40 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Branko RAZLOŽNIK, roj. 1959, Jelični vrh 25, Idrija
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 17 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 48 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Branko TUŠAR, roj. 1951, Gorje 2, Gorje
c) Izpostava Tolmin
Oddanih glasovnic je bilo 358.
Neveljavnih glasovnic je bilo 47.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 130 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan ŠTIH, roj. 1967, Staro selo 13, Kobarid
2. Rajko VELIKONJA, roj. 1969, Zakraj 2, Tolmin
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 181 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Dragica FALETIĆ, roj. 1952, Livek 47, Livek
2. Franc DROLE, roj. 1954, Polje 3a, Slap ob Idrijci
3. Miro KURINČIČ, roj. 1967, Idrsko 65, Idrsko
d) Izpostava Nova Gorica
Oddanih glasovnic je bilo 766.
Neveljavnih glasovnic je bilo 71.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 101 glas
Število mandatov: 0
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 230 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivo ČOTAR, roj. 1962, Tabor 1a, Nova Gorica
2. Bruno GREGORIČ, roj. 1959, Prvačina 59, Nova Gorica
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 364 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Ivan BRIC, roj. 1957, Vogrsko 126, Volčja Draga
2. Joško RADIKON, roj. 1956, Podsabotin 50, Kojsko
3. Ljubo PAVLIN, roj. 1954, Podgozd 12, Trnovo pri Gorici
2. VOLILNA ENOTA: KOPER (za območja naslednjih občin: Koper, Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača in Komen) – deset članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.205
S potrdilom je glasoval 1 volilec.
Glasovalo je skupaj 1.372 volivcev.
Oddanih je bilo 1.372 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 190.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 182 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ludvik GLAVINA, roj. 1946, Šmarje 10, Koper
2. Ime liste: JOŽEF HORVAT 382 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Jožef HORVAT, roj. 1952, Gažon 37d, Koper
2. Bruno PEROŠA, roj. 1961, Nova vas nad Dragonjo 14, Piran
3. Klavdij KOTRLE, roj. 1952, Parecag 49, Piran
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 215 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zdravko KRALJ, roj. 1946, Kobdilj 22, Štanjel
2. Darko GRBEC, roj. 1969, Kobdilj 14, Štanjel
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 403 glasove
Število mandatov:3
IZVOLJENI SO:
1. Danilo MARKOČIČ, roj. 1956, Rožna pot 3, Izola
2. David ŠTOK, roj. 1967, Dutovlje 40 c, Dutovlje
3. Robert KALIGARIČ, roj. 1956, Klavičeva 15 a, Koper
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KOPER
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Izola
Oddanih glasovnic je bilo 135.
Neveljavnih glasovnic je bilo 21.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 96 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Dušan MOLJK, roj. 1945, Malija 96, Izola
2. Mirando LOVREČIČ, roj. 1937, Tomažičeva 13, Izola
3. Franko MARKOVIČ, roj. 1967, Polje 30, Izola
4. Miran KORENIKA, roj. 1955, Korte 115 c, Izola
5. Valter BOŽIČ, roj. 1957, Polje 29, Izola
2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 18 glasov
Število mandatov: 0
b) Izpostava Koper
Oddanih glasovnic je bilo 544.
Neveljavnih glasovnic je bilo 73.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 207 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Robert KALIGARIČ, roj. 1956, Klavičeva 15a, Koper
2. Miran SOTLAR, roj. 1954, Kozlovičeva 21, Koper
2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 51 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: JOŽEF HORVAT 213 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Jožef HORVAT, roj. 1952, Gažon 37, Koper
2. Klavdij MORGAN, roj. 1958, Grintovec 15, Koper
3. Avgust Danilo PUCER, roj. 1938, Puče 20a, Koper
c) Izpostava Piran
Oddanih glasovnic je bilo 176.
Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 36 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Silvano KNEZ, roj. 1956, Strunjan 87, Piran
2. Ime liste: JOŽEF HORVAT 65 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Bruno PEROŠA, roj. 1961, Nova vas nad Dragonjo 14, Piran
2. Jožica BOLČIČ, roj. 1957, Ul. borcev 37, Piran
3. Klavdij KOTRLE, roj. 1952, Parecag 49, Piran
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 47 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Joško JORAS, roj. 1950, Sečovlje 1, Piran
d) Izpostava Sežana
Oddanih glasovnic je bilo 517.
Neveljavnih glasovnic je bilo 51.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 274 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Marjan BERGINC, roj. 1949, Brestovica 112, Komen
2. Miroslav Ludvik PRUNK, roj. 1937, Dolnje Vreme 16, Vremski Britof
3. Martin SORTA, roj. 1969, Kodreti 14, Štanjel
4. Matej VEČKO, roj. 1975, Selo 5, Štanjel
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 131 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Andrej VATOVEC, roj. 1967, Dolnje vreme 25, Divača
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV 61 glasov
Število mandatov: 0
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ (za območja naslednjih občin: Kranj, Radovljica, Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska gora, Žirovnica, Tržišč, Škofja Loka, Železniki, Gorenja vas – Poljane, Žiri, Naklo, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor in Jezersko) – devet članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.831
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.745 volivcev.
Oddanih je bilo 1.745 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 182.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 216 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Stane LOTRIČ, roj. 1966, Jamnik 11, Kranj
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 539 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Dušan PINTAR, roj. 1959, Sestranska vas 41, Gorenjska vas
2. Andrejka ŠEBAT, roj. 1972, Blejska Dobrava 67, Bl. Dobrava
3. Bogomir BAJD, roj. 1938, Senično 42, Tržič
4. Ivan VIDMAR, roj. 1949, Osojnica 6, Žiri
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 315 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zdravko BOGATAJ, Bukovica 30, Škofja Loka
2. Ivan JANHAR, roj. 1950, Lahovče 42, Cerklje
4. Ime liste: GOVEDOREJSKA DRUŠTVA: KRANJ-TRŽIČ, ZGORNJA GORENJSKA IN ŠKOFJA LOKA 231 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Štefan INGLIČ, roj. 1958, Srednja vas 2, Gorenja vas – Poljane
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 262 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Terezija PREVODNIK, roj. 1937, Zminec 5, Škofja Loka
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KRANJ
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Radovljica
Oddanih glasovnic je bilo 322.
Neveljavnih glasovnic je bilo 36.
1. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ZGORNJA GORENJSKA 81 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Andrej LIPOVEC, roj. 1958, Zg. Laze 22, Bled
2. Janez DERLINK, roj. 1942, Hraše 21, Lesce
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 60 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Andrej RESMAN, roj. 1939, Zg. Otok 10, Radovljica
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 24 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 121 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton DOLENC, roj. 1933, Vrbnje 40, Radovljica
2. Janez ZUPAN, roj. 1962, Bohinjska Češnjica 25, Srednja vas v Bohinju
b) Izpostava Jesenice
Oddanih glasovnic je bilo 168.
Neveljavnih glasovnic je bilo 10.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 94 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Andreja ŠEBAT, roj. 1972, Blejska Dobrava 67, Jesenice
2. Edvard MAKOVEC, roj. 1974, Rateče 40, Jesenice
3. Vinko TOMAN, roj. 1965, Breg 22, Žirovnica
4. Slavko RABIČ, roj. 1964, Dovje 15, Jesenice
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 16 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 17 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 31 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc SMOLEJ, roj. 1946, Prihodi 30, Jesenice
c) Izpostava Tržič
Oddanih glasovnic je bilo 81.
Neveljavni glasovnici sta bili 2.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 79 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Bogomir BAJD, roj. 1938, Senično 42, Tržič
2. Marijan AHAČIČ, roj. 1951, Podljubelj 274, Tržič
3. Stanislav COTELJ, roj. 1967, Popovo 4, Tržič
4. Drago ČESEN, roj. 1969, Hladnikova 35, Tržič
5. Janez ŠKRJANC, roj. 1944, Senično 15, Tržič
d) Izpostava Škofja Loka
Oddanih glasovnic je bilo 527.
Neveljavnih glasovnic je bilo 56.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 177 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivan Janko VIDMAR, roj. 1949, Osojnica 6, Žiri
2. Viktor TRDINA, roj. 1952, Martinj vrh 22, Železniki
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 122 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Viktor ŠTURM, roj. 1942, Stara Oselica 66, Gorenja vas
2. Jernej BOGATAJ, roj. 1964, Češnjica 8a, Železniki
3. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 104 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franci JURCA, roj. 1978, Brekovice 11, Žiri
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 45 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 23 glasov
Število mandatov:0
e) Izpostava Kranj
Oddanih glasovnic je bilo 647.
Neveljavnih glasovnic je bilo 72.
1. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO KRANJ – TRŽIČ 111 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez KONC, roj. 1961, Letenjce 6, Kranj
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 183 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez GROŠELJ, roj. 1954, Poženik 34, Cerklje
2. Alojzij JEŠE, roj. 1954, Jama 26, Kranj
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 91 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 190 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Tomaž ŠIFRER, roj. 1954, Žabnica 19, Kranj
2. Matjaž ROZMAN, roj. 1967, Zadraga 18, Naklo
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA (za območja naslednjih občin: Ljubljana, Vrhnika, Borovnica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Brezovica, Ig, Škofljica, Horjul, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Vodice, Medvode, Kamnik, Komenda, Domžale, Mengeš, Trzin, Moravče, Lukovica, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Logatec, Litija, Šmartno pri Litiji in Hrastnik) – trinajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 23.733
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Po pošti so glasovali 3 volilci.
Glasovalo je skupaj 2.792 volivcev.
Oddanih je bilo 2.790 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 402.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 498 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Ciril SMRKOLJ, roj. 1949, Šentožbolt 1, Trojane
2. Metka PIRŠ, roj. 1978, Povodje 3, Ljubljana Šmartno
3. Franc MUŠIČ, roj. 1955, Jemčeva 25, Trzin
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 828 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Viktor MATJAN, roj. 1966, Podmilj 12, Lukovica
2. Franc LAVTAR, roj. 1949, Kandrše – Del 39a, Vače
3. Pavle OBLAK, roj. 1967, Drenov grič 8, Vrhnika
4. Stanislav BOKAL, roj. 1964, Graška cesta 14, Litija
5. Janez DOLINŠEK, roj. 1956, Peč 6, Grosuplje
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 379 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Alojz ČEBULAR,r oj. 1952, Škoflje 8, Ivančna Gorica
2. Jožef ROMŠAK, roj. 1960, Podjelše 5, Kamnik
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 426 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Tomaž MESEC, roj. 1946, Stara Vrhnika 18, Vrhnika
2. Damjan ZORE, roj. 1965, Zg. Pirniče 116, Medvode
5. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 257 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Drago KASTELIC, roj. 1959, Sneberska 54, Sneberje
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE LJUBLJANA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Vrhnika
Oddanih glasovnic je bilo 173.
Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 60 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Frančišek PETKOVŠEK, roj. 1934, Idrijska 14, Vrhnika
2. Jožef HABE, roj. 1956, Stara cesta 52, Vrhnika
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 25 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Mirko VERBIČ, roj. 1960, Velika Ligojna 41, Vrhnika
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 64 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Gabrijel HLADNIK, roj. 1956, Verd 20, Vrhnika
2. Franci RUS, roj. 1961, Barjanska c. 2, Vrhnika
b) Izpostava Grosuplje
Oddanih glasovnic je bilo 455.
Neveljavnih glasovnic je bilo 60.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 180 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Ignac KASTELIC, roj. 1952, Pungert 7, Šentvid pri Stični
2. Ivan BUČAR, roj. 1965, Vel. Mlačevo 42, Grosuplje
3. Andrej MIRTIČ, roj. 1963, Primča vas 4, Zagradec
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 158 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marija ERJAVEC, roj. 1958, Gorenja vas 7, Ivančna Gorica
2. Sonja BOH, roj. 1948, Zg. Slivnica 17, Grosuplje
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 57 glasov
Število mandatov: 0
c) Izpostava Ljubljana Vič-Rudnik
Oddanih glasovnic je bilo 416.
Neveljavnih glasovnic je bilo 43.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc URBANČIČ, roj. 1948, Brezje 63, Dobrova
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 85 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Alojz KASTELIC, roj. 1959, Zalog pri Škofljici 9, Škofljica
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 175 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Vincenc Jože KRIŽMAN, roj. 1944, Staje 7, Ig
2. Anton GERJOLJ, roj. 1963, Samotorica 4, Horjul
3. Jože REPAR, roj. 1958, Preserje 29, Brezovica
d) Izpostava Ljubljana Center in Ljubljana Moste-Polje
Oddanih glasovnic je bilo 163.
Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 73 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Urška GROZNIK, roj. 1976, Zagradišče 5, Ljubljana Dobrunje
2. Tomaž MOŠKRIČ, roj. 1960, Litijska cesta 311, Ljubljana Dobrunje
3. Franc TRTNIK, roj. 1951, Litijska cesta 287, Ljubljana Dobrunje
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 62 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivan GREGORC, roj. 1952, Sneberska cesta 144 a, Ljubljana
2. Anton BLAŽUN, roj. 1971, Kašeljska c. 63, Ljubljana
e) Izpostava Ljubljana Šiška in Ljubljana Bežigrad
Oddanih glasovnic je bilo 378.
Neveljavnih glasovnic je bilo 44.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 81 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Miran ŽEBOVEC, roj. 1961, Polje 19, Vodice
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 146 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Frančiška PIRŠ, roj. 1955, Povodje 3, Ljubljana- Šmartno
2. Janez PODGORŠEK, roj. 1938, Pustnice 36, Vodice
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 107 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Majda ŠUHEL, roj. 1956, Ul. Bratov Babnik 51, Ljubljana
2. Peter PODGORŠEK, roj. 1940, Vojsko 6, Vodice
f) Izpostava Kamnik
Oddanih glasovnic je bilo 232.
Neveljavnih glasovnic je bilo 26.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 81 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Vid KADUNC, roj. 1949, Zg. Tuhinj 25, Kamnik
2. Franc KONCILJA, roj. 1946, Zg. Tuhinj 55, Kamnik
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 28 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 66 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Mihael BABNIK, roj. 1944, Godič 83, Stahovica
2. Štefan KERN, roj. 1948, Zajčeva cesta 9, Komenda
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 31 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez TREBUŠAK, roj. 1942, Bela 30, Kamnik
g) Izpostava Domžale
Oddanih glasovnic je bilo 340.
Neveljavnih glasovnic je bilo 72.
1. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO DOMŽALE 109 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Andrej HRIBAR, roj. 1971, Brdo 15, Domžale
2. Tomaž ČERNIVEC, roj. 1968, Gregorčičeva 4, Domžale
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 68 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc MUŠIČ, roj. 1955, Jemčeva 25, Trzin
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 91 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez GABERŠEK, roj. 1947, Češenik 7, Domžale
2. Damjan JEMC, roj. 1972, Jemčeva 9, Trzin
h) Izpostava Zagorje ob Savi
Oddanih glasovnic je bilo 124.
Neveljavnih glasovnic je bilo 1.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 123 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Jože PIKELJ, roj. 1963, Dobrljevo 17, Zagorje
2. Franc LAVTAR, roj. 1949, Kandiše – del 39a, Zagorje
3. Božidar ŽIBERT, roj. 1958, Borovak pri Podkumu 25, Zagorje
4. Ana VRTAČNIK, roj. 1964, Šemnik 28, Zagorje
5. Bogomir DEŽMAN, roj. 1962, Kandiše 25, Zagorje
i) Izpostava Trbovlje
Oddanih glasovnic je bilo 43.
Neveljavnih glasovnic je bilo 1.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 42 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Hubert KERŠIČ, roj. 1937, Keršičev hrib 20, Trbovlje
2. Franci ZUPAN, roj. 1964, Knezdol 35, Trbovlje
3. Jože JAMŠEK, roj. 1946, Dobovec 29, Trbovlje
4. Albina GREŠAK, roj. 1956, Knezdol 41, Trbovlje
5. Ana ZAKONJŠEK, roj. 1955, Knezdol 16, Trbovlje
j) Izpostava Logatec
Oddanih glasovnic je bilo 168.
Neveljavnih glasovnic je bilo 34.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 58 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Andrej PEČKAJ, roj. 1953, Tabor 7, Logatec
2. Štefan NOVAK, roj. 1974, Logaške Žibrše 1, Logatec
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 76 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Anton KOKELJ, roj. 1963, Vrh sv. treh kraljev 14, Logatec
2. Peter ISTENIČ, roj. 1973, Rovte 126, Logatec
3. Andrej FEČUR, roj. 1967, Notranjska cesta 42, Logatec
k) Izpostava Hrastnik (Občina Hrastnik)
Oddanih glasovnic je bilo 55.
Neveljavnih glasovnic je bilo 1.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 54 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Anton KREŽE, roj. 1946, Podkraj 38, Hrastnik
2. Jure BANTAN, roj. 1962, Slatna 25, Hrastnik
3. Peter MEJAČ, roj. 1936, Šavna peč 1, Hrastnik
4. Damjan NAPRET, roj. 1950, Marno 22, Hrastnik
l) Izpostava Litija
Oddanih glasovnic je bilo 245.
Neveljavnih glasovnic je bilo 18.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 227 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Franc ČERNE, roj. 1955, Gozd reka 1, Šmartno pri Litiji
2. Helena PERKO, roj. 1957, Vodice 1, Litija
3. Anton KONČINA, roj. 1950, Velika Štanga 17, Šmartno pri Litiji
4. Anton JESENŠEK, roj. 1965, Sp. Jelenje 2, Litija
5. Benedikt HOSTNIK, roj. 1967, Podroje 7, Šmartno pri Litiji
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE (za območja naslednjih občin: Ribnica, Sodražica, Dobrepolje, Velike Lašče, Kočevje, Loški potok, Osilnica in Kostel), potrjene naslednje liste kandidatov – 7 članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 3762
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 666 volivcev.
Oddanih je bilo 666 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 52.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 44 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 231 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Anton ILC, roj. 1959, Goriča vas 12, Ribnica
2. Franc KRŽE, roj. 1960, Petrinci 2, Sodražica
3. Franc PRELESNIK, roj. 1948, Nemška vas 22, Ribnica
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 286 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Branko DEJAK, roj. 1960, Dolenji lazi 11, Ribnica
2. Jožef ZRNEC, roj. 1942, Zdenska vas 51, Videm Dobrepolje
3. Marija HORJAK, roj. 1955, Nemška loka 1, Kočevje
4. Jože DEBELJAK, roj. 1973, Gornje Retje 1, Velike Lašče
4. Ime liste: JANKO ŠMALC 53 glasov
Število mandatov: 0
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE KOČEVJE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Kočevje
Oddanih glasovnic je bilo 225.
Neveljavnih glasovnic je bilo 24.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 116 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Marija HORJAK, roj. 1955, Nemška loka 1, Kočevje
2. Milka ČINKELJ, roj. 1956, Sp. Log 7, Kočevje
3. Marija GORŠIČ, roj. 1958, Knežja lipa 1, Kočevje
2. Ime liste: JANKO ŠMALC 85 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janko ŠMALC, roj. 1955, Podlesje 2, Kočevje
2. Ludvik JEŠELNIK, Mlaka pri Kočevski Reki 1, Kočevje
b) Izpostava Ribnica
Oddanih glasovnic je bilo 441.
Neveljavnih glasovnic je bilo 36.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 189 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton ILC, roj. 1959, Goriča vas 12, Ribnica
2. Franc KRŽE, roj. 1960, Petrinci 2, Sodražica
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 216 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Milan TEKAVEC, roj. 1940, Veliki Osolnik 18, Velike Lašče
2. Jože LOVŠIN ml., roj. 1977, Breže 34, Ribnica
3. Janez NOVAK, roj. 1945, Mala vas 12, Videm Dobrepolje
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA (za območja naslednjih občin: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Cerknica, Bloke in Loška dolina) – devet članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 6.559
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj volivcev 874.
Oddanih je bilo glasovnic 873.
Neveljavnih glasovnic je bilo 128.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 208 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez OKOLIŠ, roj. 1961, Nadlesk 28, Loška dolina
2. Tanja JANEŽIČ, roj. 1956, Zarečje 21, Ilirska Bistrica
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 94 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez KOMIDAR, roj. 1962, Nadlesk 34, Loška dolina
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 155 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez KOŠIR, roj. 1964, Jeršanovo 1/a, Bloke
2. Ladislav SMRDELJ, roj. 1942, Studenec 13, Postojna
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 288 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Josip BAJC, roj. 1949, Matenja vas 70, Prestranek
2. Rozalija SEDMAK, roj. 1957, Koritnice 25a, Knežak
3. Rafael KRAŠEVEC, roj. 1952, Studenec 12 b, Nova vas
4. Janez TIBOLA, roj. 1944, Orehek 47, Prestranek
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE POSTOJNA
(iz prve volilne skupine se vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Ilirska Bistrica
Oddanih glasovnic je bilo 173.
Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 161 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Rozalija SEDMAK, roj. 1957, Koritnice 25 a, Ilirska Bistrica
2. Milenko OBLAK, roj. 1960, Rozmanova 19, Ilirska Bistrica
3. Anamarija DIMIC, roj. 1944, Šembije 37, Ilirska Bistrica
4. Anton ŠKRLJ, roj. 1939, Vodnikova 19, Ilirska Bistrica
5. Stojan FABJANČIČ, roj. 1961, Janeževo Brdo 9, Ilirska Bistrica
b) Izpostava Postojna
Oddanih glasovnic je bilo 361.
Neveljavnih glasovnic je bilo 37.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 240 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Janez TIBOLA, roj. 1944, Orehek 47, Postojna
2. Rafael DUŽNIK, roj. 1964, Hrenovice 354, Postojna
3. Jožef Aleksander JURCA, roj. 1944, Gorenje 3a, Postojna
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 84 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ladislav SMRDELJ, roj. 1942, Studenec 13, Postojna
c) Izpostava Cerknica
Oddanih glasovnic je bilo 340.
Neveljavnih glasovnic je bilo 37.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 132 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Jožef ROT, roj. 1938, Nova vas 55, Nova vas
2. Tomaž ŠVIGELJ, roj. 1970, Begunje 4 B, Begunje
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 104 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Rafael KRAŠEVEC, roj. 1952, Studenec 12b, Cerknica
2. Matija GABREJNA, roj. 1953, Unec 62, Cerknica
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 67 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez MILAVEC, roj. 1956, Ivanje selo 47, Cerknica
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO (za območja naslednjih občin: Novo mesto, Trebnje, Mirna peč, Žužemberk, Dolenjske Toplice, Šentjernej, Škocjan, Črnomelj, Semič, Metlika) – enajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 14.192
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.895 volivcev.
Oddanih je bilo 1.895 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 168.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 312 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marja UHAN, roj. 1960, Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje
2. Jože SMOLIČ, roj. 1946, Artmanja vas 7, Trebnje
2. Ime liste: FRANC HUDOKLIN 236 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc Hudoklin, roj. 1961, Gor. Stara vas 30, Šentjernej
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 272 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Franc ZALOKAR, roj. 1956, Vinica pri Šmarjeti 3, Novo mesto
2. Jože MAROLT, roj. 1968, Studenec 3, Trebnje
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 230 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez STRAJNAR, roj. 1962, Dečja vas 20, Trebnje
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 361 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Andraž RUMPRET, roj. 1960, Vrh 5, Šentjernej
2. Božidar KRAVCAR, roj. 1947, Praproče 13, Trebnje
3. Martin PLUT, roj. 1962, Kot 16, Semič
6. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 316 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Vinko DRAGOŠ, roj. 1957, Cerkvišče 7, 8332 Gradac
2. Jožef ŽUGELJ, roj. 1942, Jelševnik 7, 8340 Črnomelj
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Novo mesto
Oddanih glasovnic je bilo 875.
Neveljavnih glasovnic je bilo 103.
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 186 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc RIFELJ, roj. 1961, Ždinja vas 30, Novo mesto
2. Ime liste: ZVONE LAH 122 glasov
Število mandatov:1
IZVOLJEN JE:
Franc TRBANC, roj. 1959, Dol. Stara vas 14, Škocjan
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 121 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Anton HOČEVAR, roj. 1955, Šmalčja vas 40, Šentjernej
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 147 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Borut BARTELJ, roj. 1968, Dol. kamenje 17, Novo mesto
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 85 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 111 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jože KREGAR, roj. 1965, Pod Srobotnikom 31, Novo mesto
b) Izpostava Metlika
Oddanih glasovnic je bilo 156.
Neveljavnih glasovnic je bilo 3.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 153 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Jožef PRUS, roj. 1955, Krmačina 6, Metlika
2. Maksimiljan VAJDA, roj. 1940, Vinogradniška 41, Metlika
3. Peter PEZDIRC, roj. 1950, Krasinec 35, Metlika
4. Jožef KLEPEC, roj. 1950, Krasinec 28, Metlika
5. Jože ŠUKLJE, roj. 1963, Trnovec 22, Metlika
c) Izpostava Črnomelj
Oddanih glasovnic je bilo 449.
Neveljavnih glasovnic je bilo 28.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 164 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan PLUT, roj. 1956, Rožni dol 7, Semič
2. Marija Mojca ČRNIČ, roj. 1967, Griblje 53 a, Črnomelj
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 72 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Anton SIMONIČ, roj. 1954, Mladica 36, Semič
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 185 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Rajko ŠTEFANIČ, roj. 1947, Dragatuš 22, 8343 Dragatuš
2. Jože VRŠČAJ, roj. 1947, Rodine 7 a, 8340 Črnomelj
d) Izpostava Trebnje
Oddanih glasovnic je bilo 415.
Neveljavnih glasovnic je bilo 42.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 170 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Božidar KRAVCAR, roj. 1947, Praproče 13, Trebnje
2. Anton GOLE, roj. 1947, Stari trg 24, Trebnje
3. Jože ŠKRJANEC, roj. 1955, Čužnja vas 1, Trebnje
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 118 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marjan UHAN, roj. 1960, Rodine pri Trebnjem 25, Trebnje
2. Jože SMOLIČ, roj. 1946, Artmanja vas 7, Trebnje
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 53 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 32 glasov
Število mandatov: 0
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE (za območja naslednjih občin: Brežice, Krško, Sevnica) – devet članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 10.182
S potrdilom so glasovali 3 volivci.
Glasovalo je skupaj 1.036 volivcev.
Oddanih je bilo 1.036 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 131.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 310 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Alojz KERIN, roj. 1956, Straža pri Krškem 2, Krško
2. Franc PETERKOVIČ, roj. 1961, Gornji Lenart 28, Brežice
3. Srečko OCVIRK, roj. 1969, Orešje nad Sevnico 25, Sevnica
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 130 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Mira BUDIČ, roj. 1969, Podgračeno 1, Brežice
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 275 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Franc PRIBOŽIČ, roj. 1946, Dečno selo 25, Artiče
2. Alojz COLARIČ, roj. 1956, Podbočje 4, Podbočje
3. Peter CAMLOH, roj. 1962, Gabrje 14, Tržišče
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 190 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Franc VRANETIČ, roj. 1953, Kapele 21, 8258 Kapele
2. Alojz ROMIH, roj. 1958, Mrzla planina 45, 8292 Zabukovje
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE BREŽICE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Brežice
Oddanih glasovnic je bilo 380.
Neveljavnih glasovnic je bilo 40.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 36 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 104 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton ŽNIDERŠIČ, roj. 1972, Črnc 65, Brežice
2. Mihael PRIBOŽIČ, roj. 1973, Dečno selo 25, Brežice
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 147 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Franc TOMŠE, roj. 1965, Globočice 8, 8262 Krška vas
2. Franc VRANETIČ, roj. 1953, Kapele 21, 8258 Kapele
4. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 53 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jože LEVAK, roj. 1960, Bukošek 28, Brežice
b) Izpostava Krško
Oddanih glasovnic je bilo 385.
Neveljavnih glasovnic je bilo 64.
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 162 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Janez AVGUŠTIN, roj. 1966, Mali Podlog 5, Krško
2. Martin MAVSAR, roj. 1949, Gora 6, Krško
3. Janez ŽAREN, roj. 1938, Nemška vas 1, Krško
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 61 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jože ZUPANČIČ, roj. 1969, Veliko Mraševo 4, 8312 Podbočje
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 61 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Alojz JAMNIK, roj. 1962, Libna 4, Krško
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 37 glasov
Število mandatov: 0
c) Izpostava Sevnica
Oddanih glasovnic je bilo 271.
Neveljavnih glasovnic je bilo 42.
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 98 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Peter KONČINA, roj. 1966, Polje pri Tržiču 19, Sevnica
2. Boris OREŠEK, roj. 1958, Florjanska 4, Sevnica
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 81 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Alojz ROMIH, roj. 1958, Mrzla planina 45, 8292 Zabukovje
2. Janez OBLAK, roj. 1963, Kladje pri Krmelju 2, 8297 Šentjanž
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 50 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Alojzij ZALAŠČEK, roj. 1952, Boštanj 53, Sevnica
9. VOLILNA ENOTA: CELJE (za območja naslednjih občin: Laško, Radeče, Žalec, Vransko, Tabor, Prebold, Braslovče, Polzela, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur pri Celju, Dobje, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje) – trinajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 19.182
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 2. 583 volivcev.
Oddanih je bilo 2.583 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 371.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 420 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Andrej PODPEČAN, roj. 1955, Galicija 51, Žalec
2. Matilda VODIŠEK, roj. 1956, Stopce 3, Laško
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 888 glasov
Število mandatov: 6
IZVOLJENI SO:
1. Andrej PIŠEK, roj. 1964, Medlog 67, Celje
2. Frančišek GAJŠEK, roj. 1952, Drešinja vas 45, Petrovče
3. Stanko JAVORNIK, roj. 1964, Rakovec 4, Šmarje pri Jelšah
4. Karel OROŽ, roj. 1940, Obvozna cesta 3, Zreče
5. Martin PEVEC, roj. 1949, Slatina 5, Šentjur
6. Jože KNEZ, roj. 1960, Male Grahovče 7, Laško
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 488 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Marjan GOLAVŠEK, roj. 1963, Matke 34/b, Prebold
2. Mirko BEVC, roj. 1966, Babna Brda 20/a, Šmarje pri Jelšah
3. Franc TRATNIK, roj. 1937, Padež 14, Laško
4. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE 126 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 290 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Vinko DRČA, roj. 1960, Vranska vas 18, Gomilsko
2. Jože VERDELI, roj. 1955, Pristava 27, Dobrna
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE CELJE
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Šmarje pri Jelšah
Oddanih glasovnic je bilo 620.
Neveljavnih glasovnic je bilo 85.
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 168 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan BRILEJ, roj. 1954, Vrenska Gorca 68, Kozje
2. Anton Jožef SAJKO, roj. 1941, Rjavica 11, Rogaška Slatina
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 34 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 190 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Stanko JAVORNIK, roj. 1964, Rakovec 4, Šmarje pri Jelšah
2. Jože RESNIK, roj. 1964, Križan vrh 11, Bistrica ob Sotli
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 143 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janko ŠKET, roj. 1963, Belo 12, Šmarje pri Jelšah
b) Izpostava Žalec
Oddanih glasovnic je bilo 530.
Neveljavnih glasovnic je bilo 62.
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 146 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Marjan RIBIČ, roj. 1956, Latkova vas 6, Prebold
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 150 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marjan GOLAVŠEK, roj. 1963, Matke 43 b, Prebold
2. Martin VASLE, roj. 1973, Založe 62, Polzela
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 83 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan KRAŠOVC, roj. 1948, Pongrac 53, Žalec
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 89 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Zdravko PEČARIČ, roj. 1955, Podlog 2, Žalec
c) Izpostava Šentjur pri Celju
Oddanih glasovnic je bilo 263.
Neveljavnih glasovnic je bilo 29.
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 62 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc LESKOVŠEK, roj. 1950, Brezje pri Dobjem 16, Dobje
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 33 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc GRAČNAR, roj. 1953, Brdo 15, Šentjur pri Celju
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 96 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Metka ZAKŠEK, roj. 1962, Golobinjek 5, Šentjur
2. Ivan MASTNAK, roj. 1971, Lokarje 10, Šentjur
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 43 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Janez FATUR, roj. 1951, Slatina 12, Šentjur pri Celju
d) Izpostava Laško
Oddanih glasovnic je bilo 345.
Neveljavnih glasovnic je bilo 57.
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 73 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Vladimir RAJH, roj. 1963, Brodnice 13, Laško
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 54 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Anton PODLESNIK, roj. 1973, Svibno 35, Radeče
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 103 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zoran KRAMER, roj. 1958, Svibno 6, Radeče
2. Andrej AŠKERC, roj. 1955, Globoko 9, Laško
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 58 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Matilda VODIŠEK, roj. 1956, Stopce 3, Laško
e) Izpostava Celje
Oddanih glasovnic je bilo 487.
Neveljavnih glasovnic je bilo 76.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 84 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Srečko ŠTRAUS, roj. 1963, Brdce nad Dobrno 17, Dobrna
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 135 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marjan TURNŠEK, roj. 1956, Lokrovec 53, Celje
2. Karl JELENC, roj. 1941, Javornik 14, Štore
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 35 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 157 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Danijel SIVKA, roj. 1967, Nova Cerkev 53, Vojnik
2. Andrej PIŠEK, roj. 1964, Medlog 67, Celje
f) Izpostava Slovenske Konjice
Oddanih glasovnic je bilo 335.
Neveljavnih glasovnic je bilo 50.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 37 glasov
Število mandatov: 0
2. Ime liste: GOVEDOREJSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE 68 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jožef ŠMID, roj. 1954, Mlače 10, Loče
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 56 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Štefan PAVLIČ, roj. 1961, Dobrnež 8, Slovenske Konjice
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 124 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Karl OROŽ, roj. 1940, Obvozna cesta 3, Zreče
2. Martin OBRUL, roj. 1948, Bezina 75, Slovenske Konjice
3. Milan HROVAT, roj. 1968, Hudinja 23, Vitanje
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ (za območja naslednjih občin: Ptuj, Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč, Gorišnica, Markovci, Kidričevo, Hajdina, Dornava, Destrnik, Juršinci, Trnovska vas, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Slovenska Bistrica, Oplotnica, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak in Ormož) – trinajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 20.661
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 2..598 volivcev.
Oddanih je bilo 2.598 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 221.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 412 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan UNUK, roj. 1952, Zg. Jablane 35, Cirkovce
2. Irena JANEŽIČ, roj. 1950, Veliki Brebrovnik 5, Miklavž pri Ormožu
2. Ime liste: JOŽE ORTHABER 449 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan RIEGLER, roj. 1950, Na Hribu 11, Poljčane
2. Alojz PUČNIK, roj. 1967, Dobrova 5, Dobrova
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 789 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Ivan PINTARIČ, roj. 1953, Zamušani 76, Gorišnica
2. Janez RAJŠP, roj. 1956, Drvanja 6, Benedikt
3. Martin RUDOLF, roj. 1949, Sp. Ključarovci 23, Velika Nedelja
4. Simon TOPLAK, roj. 1940, Juršinci 21, Juršinci
5. Jožef LAH, roj. 1948, Pongrce 8, Cirkovce
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 402 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez ŽAMPA, roj. 1929, Levanjci 10, Destrnik
2. Stanko MEDVED, roj. 1963, Lovrenc na Dravskem polju 16, Kidričevo
5. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 325 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton KOKOT, roj. 1949, Osluševci 34, Podgorci
2. Jože ŽEL, roj. 1942, Osek 49, Sv. Trojica v Slovenskih Goricah
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE PTUJ
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Ptuj
Oddanih glasovnic je bilo 1078.
Neveljavnih glasovnic je bilo 88.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 202 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Marjan LOVREC, roj. 1960, Jiršovci 24, Destrnik
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 281 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Milena MUNDA, roj. 1954, Gajevci 39, Gorišnica
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 180 glasov
Število mandatov:1
IZVOLJEN JE:
Milan STRMŠEK, roj. 1964, Šikole 12, Kidričevo
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 327 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Viljem ŠIBILA, roj. 1959, Pobrežje 45, Videm pri Ptuju
2. Ivan HRGA, roj. 1964, Dragovič 2 a, Juršinci
b) Izpostava Ormož
Oddanih glasovnic je bilo 592.
Neveljavnih glasovnic je bilo 52.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 180 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Milan KOLARIČ, roj. 1953, Lačaves 53, Kog
2. Ciril MEŠKO, roj. 1963, Velika Nedelja 18 a, Velika Nedelja
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 134 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Hinka HRŽIČ, roj. 1961, Velika Nedelja 3, Velika Nedelja
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 65 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 161 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Jožef OZMEC, roj. 1947, Osluševci 21, Podgorci
2. Marija BABIČ, roj. 1951, Lopelišče 7, Ormož
c) Izpostava Lenart
Oddanih glasovnic je bilo 508.
Neveljavnih glasovnic je bilo 61.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 114 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jožef ŠUMAN, roj. 1946, Zg. Žerjavci 26, Lenart
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 170 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Viktor ŠKOF, roj. 1954, Lormanje 19, Lenart
2. Ivan ŠPINDLER, roj. 1951, Jurovski dol 3, Jurovski dol
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 83 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc KURI, roj. 1948, Cogetinci 34, Cerkvenjak
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 80 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Štefan FRAS, roj. 1940, Jurovska cesta 12, Lenart
d) Izpostava Slovenska Bistrica
Oddanih glasovnic je bilo 420.
Neveljavnih glasovnic je bilo 10.
1. Ime liste: LISTA JOŽE ORTHABER 410 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Milan RIEGLER, roj. 1950, Na hribu 11, Poljčane
2. Anton HOHLER, roj. 1962, Tomšičeva 12, Slovenska Bistrica
3. Rudi STREHAR, roj. 1954, Zgornje Prebukovje 16, Slovenska Bistrica
4. Alojz PUČNIK, roj. 1967, Dobrova 5, Oplotnica
5. Alojz PUŠNIK, roj. 1963, Spodnja Ložnica 32, Slovenska Bistrica
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR (za območja naslednjih občin: Maribor, Hoče-Slivnica, Duplek, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Rače-Fram, Pesnica, Kungota, Šentilj, Ruše, Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju) – devet članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 9.067
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 882 volivcev.
Oddanih je bilo 778 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 105.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 239 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Alojz STERNAD, roj. 1943, Mariborska cesta 12, Rače
2. Boris ROŽMAN, roj. 1947, Počehova 52, Maribor
3. Branko KOKOLJ, roj. 1962, Ob potoku 11, Šentilj
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 68 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Adolf VRECL, roj. 1943, Strma ul. 10, Hoče
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV, GOVEDOREJSKO DRUŠTVO MARIBOR in ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV MARIBOR 171 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Peter KRANVOGEL, roj. 1954, Dragučova 10, Pesnica
2. Janez GOLOB, roj. 1956, Zlatoličje 123, Starše
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 66 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan CELCER, roj. 1960, Stolni vrh 51, Maribor
5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 129 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Eva TKALČIČ, roj. 1955, Svenškova 38, Maribor
2. Anton PERKO, roj. 1964, Sp. Velka 59, Šentilj
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MARIBOR
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Maribor
Oddanih glasovnic je bilo 440.
Neveljavnih glasovnic je bilo 58.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 61 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Zlatko PERKO, roj. 1957, Nad reko 27, 2000 Maribor
2. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 76 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Dušan HLADE, roj. 1950, Šober 15, Kamnica
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV, GOVEDOREJSKO DRUŠTVO MARIBOR in ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV MARIBOR 97 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Peter HECL, roj. 1968, Orehova cesta 44, Orehova vas
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 42 glasov
Število mandatov: 0
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 106 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Janez BANDUR, roj. 1969, Orehova cesta 80, Orehova vas
2. Boris ROŽMAN, roj. 1947, Počehova 52, Maribor
b) Izpostava Ruše
Oddanih glasovnic je bilo 70.
Neveljavnih glasovnic je bilo 12.
1. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 22 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Marjan MARIN, roj. 1956, Bezeno 38, Ruše
2. Ludvik RIHTER, roj. 1959, Spodnja Kapla 105, Selnica
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 31 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Marjan REPOLUSK, roj. 1958, Lobnica 50, Ruše
2. Maks WOLFGRUBER, roj. 1963, Kumen 69, Lovrenc na Pohorju
3. Anton PEČOVNIK, roj. 1950, Črešnjevec 19, Selnica ob Dravi
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 5 glasov
Število mandatov: 0
c) Izpostava Pesnica
Oddanih glasovnic je bilo 268.
Neveljavnih glasovnic je bilo 32.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 34 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan DREISIEBNER, roj. 1952, Špičnik 1, Zg. Kungota
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 102 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Zvonko ŠUMENJAK, roj. 1967, Zgornji Jakobski dol 27, Jakobski dol
2. Branko KOKOL, roj. 1962, Ob potoku 11, Šentilj
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV, GOVEDOREJSKO DRUŠTVO MARIBOR in ZDRUŽENJE REJCEV PRAŠIČEV MARIBOR 58 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Drago GORNIK, roj. 1971, Selnica ob Muri 111, Selnica ob Muri
4. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 42 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Anton PERKO, roj. 1964, Sp. Velka 59, Šentilj
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC (za območja naslednjih občin: Slovenj Gradec, Mislinja, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Dravograd, Mozirje, Solčava, Luče, Gornji grad, Ljubno, Nazarje, Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) – devet članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik: 8.924
S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 1.350 volivcev.
Oddanih je bilo 1.350 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 123.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 230 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan GLUŠIČ, roj. 1934, Loke 6, Mozirje
2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 249 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton SPITAL, roj. 1960, Gaberke 294, Šoštanj
2. Izidor LAH, roj. 1964, Brdinje 18, Ravne na Koroškem
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 602 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Stanko ZAGOŽEN, roj. 1957, Podter 8, Ljubno
2. Štefan ŠTREKELJ, roj. 1958, Breznica 12, Prevalje
3. Silvester MEŽNAR, roj. 1952, Florjan 16, Šoštanj
4. Stanislav KOPRIVNIKAR, roj. 1951, Velika Mislinja 11, Mislinja
5. Danica ŠTORGELJ, roj. 1960, Florjan 15, Gornji Grad
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 146 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan VRHOVNIK, roj. 1948, Otiški vrh 49, Šentjanž pri Dravogradu
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE SLOVENJ GRADEC
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Mozirje
Oddanih glasovnic je bilo 362.
Neveljavnih glasovnic je bilo 30.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 68 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Bernard ŠTIGLIC, roj. 1970, Ter 66, Ljubno ob Savinji
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 203 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Jožef RAKUN, roj. 1957, Radmirje 25, Ljubno
2. Danica ŠTORGELJ, roj. 1960, Florjan 15, Gornji grad
3. Videk PRUŠNIK, roj. 1955, Savina 75 a, Ljubno
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 61 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jožef BITENC, roj. 1957, Zgornje Pobrežje 11, Rečica ob Savinji
b) Izpostava Ravne na Koroškem
Oddanih glasovnic je bilo 195.
Neveljavnih glasovnic je bilo 20.
1. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 43 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Ivan ŠTRIKER, roj. 1968, Zelen breg 16, Ravne na Koroškem
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 56 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Erika VEBER ČAS, roj. 1970, Suhi vrh 3, Prevalje
2. Janez ADAMIČ, roj. 1958, Bistra 14, Črna na Koroškem
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 76 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivan VOGEL, roj. 1951, Lom 8, Mežica
2. Štefan MERKAČ, roj. 1952, Stražišče 26, Ravne na Koroškem
c) Izpostava Radlje ob Dravi
Oddanih glasovnic je bilo 194.
Neveljavnih glasovnic je bilo 14.
1. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 180 glasov
Število mandatov: 5
IZVOLJENI SO:
1. Branko KANOP, roj. 1964, Sveti Anton na Pohorju 106, Sveti Anton na Pohorju
2. Maks VIHER, , roj. 1952, Primož na Pohorju 9, Vuzenica
3. Andrej PETRUN, roj. 1957, Hudi kot 1, Ribnica na Pohorju
4. Vanja VRABER, roj. 1951, Spodnja Kapla 52, Podvelka
5. Marjan ŠVIKART, roj. 1965, Gortina 96, Muta
d) Izpostava Slovenj Gradec
Oddanih glasovnic je bilo 206.
Neveljavnih glasovnic je bilo 25.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 58 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivan GLASENČNIK, roj. 1950, Spodnji razbor 18, Podgorje
2. Feliks KNEZ, roj. 1954, Urhe 35, Slovenj Gradec
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 97 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Jože URBANCL, roj. 1954, Straže 86, Straže
2. Vinko LENART, roj. 1949, Podgorje 121, Podgorje
3. Jožica ARBITER, roj. 1968, Brda 3, Brda
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 26 glasov
Število mandatov: 0
e) Izpostava Velenje
Oddanih glasovnic je bilo 293.
Neveljavnih glasovnic je bilo 20.
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 104 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Viktor DREV, roj. 1958, Topolščica 118, Topolščica
2. Stanko HRIBERNIK, roj. 1963, Plešivec 31, Plešivec
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 27 glasov
Število mandatov: 0
3. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 142 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Sonja ARLIČ, roj. 1964, Škale 82, Velenje
2. Rudolf JEŽOVNIK, roj. 1957, Paška vas 12, Šmartno ob Paki
3. Jožica ROTNIK, roj. 1967, Ravne 185, Šoštanj
f) Izpostava Dravograd
Oddanih glasovnic je bilo 100.
Neveljavnih glasovnic je bilo 10.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 15 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Oto MORI, roj. 1942, Sveti Danijel 28, Dravograd
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 63 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Miroslav LUŽNIK, roj. 1956, Trbonje 23, Trbonje
2. Zdravko GRILC, roj. 1966, Selovec 14, Dravograd
3. Matjaž KREVH, roj. 1957, Vič 2, Dravograd
4. Edvard KRESNIK, roj. 1966, Bukovska vas 29, Dravograd
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 12 glasov
Število mandatov: 0
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA (za območje naslednjih občin: Murska Sobota, Gornja Radgona, Sveti Jurij, Radenci, Ljutomer, Križevci, Veržej, Beltinci, Tišina, Moravske toplice, Puconci, Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Lendava, Črenšovci, Odranci, Turnišče, Velika Polana, Dobrovnik, Kobilje in Razkrižje) – trinajst članov
Vpisanih volivcev v volilni imenik 24.888
S potrdilom je glasoval 1 volivec.
Glasovalo je skupaj 3.103 volivcev.
Oddanih je bilo 3.102 glasovnic.
Neveljavnih glasovnic je bilo 277.
Posamezne liste so prejele naslednje število glasov:
1. Ime liste: FRANC REŽONJA 685 glasov
Število mandatov: 4
IZVOLJENI SO:
1. Franc REŽONJA, roj. 1955, Vratja vas 21 a, Gornja Radgona
2. Franc REŽONJA, roj. 1958, Renkovci 81, Turnišče
3. Alojz GOMBOC, roj. 1946, Gerlinci 51, Cankova
4. Franc ŠTIH ml., roj. 1971, Noršinci 3, Ljutomer
2. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 416 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Franc KUČAN, roj. 1959, Tešanovci 60, Moravske Toplice
2. Ludvik NOVAK, roj. 1947, Grlava 20, Ljutomer
3. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 421 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Anton PERŠA, roj. 1959, Gerlinci 28, Cankova
2. Drago KOROŠEC, roj. 1967, Mostje 65, Lendava
4. Ime liste: ZDRUŽENJE PRAŠIČEREJCEV in ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE 339 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Alojz JELEN, roj. 1933, Lukavci 2, Križevci pri Ljutomeru
5. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 388 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Jožef MEOLIC, roj. 1947, Mali Bakovci 22, Murska Sobota
2. Branko SERŠEN, roj. 1949, Banovci 15, Veržej
6. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 305 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Aleksander ABRAHAM, roj. 1964, Šalovci 128, Šalovci
7. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 271 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Milan RUS, roj. 1965, Krapje 63, Ljutomer
VOLITVE V ODBORE IZPOSTAV OBMOČNE ENOTE MURSKA SOBOTA
(iz prve volilne skupine se v vsak odbor izpostave voli 5 članov)

a) Izpostava Gornja Radgona
Oddanih glasovnic je bilo 478.
Neveljavnih glasovnic je bilo 40.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 99 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Veronika FAŠALEK, roj. 1961, Šratovci 44, Radenci
2. Ime liste: FRANC REŽONJA 206 glasov
Število mandatov: 3
IZVOLJENI SO:
1. Jože BRAČKO, roj. 1963, Lastomerci 15, Gornja Radgona
2. Jožica SEMLER, roj. 1964, Apače 128, Apače
3. dr. Alojz SLAVIČ, roj. 1940, Mladinska 20, Radenci
3. Ime liste: ZDRUŽENJE PRAŠIČEREJCEV in ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE 42 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 91 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc KUPLJEN, roj. 1950, Okoslavci 2 a, Radenci
b) Izpostava Lendava
Oddanih glasovnic je bilo 764.
Neveljavnih glasovnic je bilo 93.
1. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 128 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Alojz JEREBIC, roj. 1946, Velika Polana 74, Velika Polana
2. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 113 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Drago KOROŠEC, roj. 1967, Mostje 65, Lendava
3. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 40 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 133 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Jožef CSUKA, roj. 1944 , Pri Čardi 10, Lendava
5. Ime liste: FRANC REŽONJA 257 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Ivan ŠPILAK, roj. 1969, Gajska 3, Turnišče
2. Marija FEHER, roj. 1964, Prešernova 1, Turnišče
c) Izpostava Ljutomer
Oddanih glasovnic je bilo 395.
Neveljavnih glasovnic je bilo 36.
1. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE 78 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Slavko OSTERC, roj. 1972, Kokoriči 25, Križevci
2. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 108 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc ŠTIH, roj. 1948 , Noršinci 3, Noršinci
3. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 55 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Franc ŽNIDARIČ, roj. 1962, Logarovci 69, Ljutomer
4. Ime liste: ZDRUŽENJE PRAŠIČEREJCEV IN ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE 118 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
1. Alojz JELEN, roj. 1933, Lukavci 2, Križevci
2. Matija GALUNDER, roj. 1958, Frana Kovačiča 5, Veržej
d) Izpostava Murska Sobota
Oddanih glasovnic je bilo 1465.
Neveljavnih glasovnic je bilo 104.
1. Ime liste: ZDRUŽENJE PRAŠIČEREJCEV IN ZDRUŽENJE PRIDELOVALCEV SLADKORNE PESE 227 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Boris GUMILAR, roj. 1965, Markišavci 32, Murska Sobota
2. Ime liste: KMEČKO DRUŠTVO NOVA SLOVENIJA 192 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJENA JE:
Marija KOFJAČ, roj. 1960, Petanjci 39, Tišina
3. Ime liste: DRUŠTVO ČLANOV SINDIKATA KMETOV in ZDRUŽENJE GOVEDOREJCEV SLOVENIJE¸ 161 glasov
Število mandatov: 0
4. Ime liste: FORUM ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE SDS 377 glasov
Število mandatov: 2
IZVOLJENA STA:
Jožef ŽITEK, roj. 1957, Murska ulica 40, Murska Sobota
Anton PERŠA, roj. 1959, Gerlinci 28, Cankova
5. Ime liste: DRUŠTVO SKZ – SLOVENSKA KMEČKA ZVEZA 187 glasov
Število mandatov: 0
6. Ime liste: KMEČKA LISTA – DRUŠTVO ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA 217 glasov
Število mandatov: 1
IZVOLJEN JE:
Marjan PERŠA, roj. 1957, Fikšinci 40, Rogašovci
B) IZID VOLITEV DRUGE VOLILNE SKUPINE
Volita se 2 (dva) kandidata in sicer 1 (en) kandidat – predstavnik pravnih oseb, ki so zadruge in 1 (en) kandidat – predstavnik drugih pravnih oseb. Predstavniki pravnih oseb – zadrug, so glasovali za kandidate iz volilne skupine zadrug, predstavniki drugih pravnih oseb pa za kandidate iz volilne skupine, ki obsega pravne osebe, ki niso zadruge.
1. VOLILNA ENOTA: NOVA GORICA
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 138 pravnih oseb
– 12 zadrug
– 126 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 8 volivcev
– 2 zadrugi
– 6 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 8 glasovnic
Za svet območne enote: 8
– 2 zadruge
– 6 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 8 glasovnic
– 2 zadruge
– 6 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Franc DROLE 2 glasova
2. Srečko TRONKAR 0 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc DROLE
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Aleš MODIC 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Aleš MODIC
 
Odbor izpostave Nova Gorica
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Severin Gasparin 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Severin GASPARIN
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Aleš Modic 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Aleš MODIC
2. VOLILNA ENOTA: KOPER
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 73 pravnih oseb
– 8 zadrug
– 65 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 2 volivca
– 2 zadrugi
– 0 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 8 glasovnic
Za svet območne enote: 2
– 2 zadruge
– 0 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 2 glasovnic
– 2 zadruge
– 0 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
Igor BOLE 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Igor BOLE
 
Odbor izpostave Koper
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Andrej ŠTULAR 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Andrej ŠTULAR
 
Odbor izpostave Piran:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marino ZLATIČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Marino ZLATIČ
 
Odbor izpostave Izola:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Valter KLOBAS 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Valter KLOBAS
 
Odbor izpostave Sežana:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Ingrid TRAGIN 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Ingrid TRAGIN
3. VOLILNA ENOTA: KRANJ
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 93 pravnih oseb
– 13 zadrug
– 80 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 27 volivcev
– 7 zadrug
– 20 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 27 glasovnic
Za svet območne enote: 27
– 7 zadruge
– 20 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 27 glasovnic
– 7 zadruge
– 20 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic
Svet območne enote 0
Odbori izpostav 2
– 2 glasovnici v skupini zadrug.
– 0 v skupini drugih pravnih oseb
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marjan ROBLEK 7 glasov
IZVOLJEN JE:
Marjan ROBLEK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Karel ZELIČ 17 glasov
2. Janez BERGANT 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Karel ZELIČ
 
Odbor izpostave Jesenice:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Janez ŠEBAT 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Janez ŠEBAT
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Anton KLINAR 11 glasov
IZVOLJEN JE:
Anton KLINAR
 
Odbor izpostave Radovljica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Emil PETERNEL 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Emil PETERNEL
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Janko POKLJUKAR 9 glasov
IZVOLJEN JE:
Janko POKLJUKAR
 
Odbor izpostave Kranj:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Mirko JENKO 5 glasov
IZVOLJEN JE:
Mirko JENKO
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jože BIZJAK 8 glasov
2. Janez BERGANT 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Jože BIZJAK
 
Odbor izpostave Škofja Loka:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marko OMAN 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Marko OMAN
4. VOLILNA ENOTA: LJUBLJANA
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 251 pravnih oseb
– 23 zadrug
– 228 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 66 volivcev
11 zadrug
55 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 66 glasovnic
Za svet območne enote: 66
– 11 zadruge
– 55 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 66 glasovnic
– 11 zadruge
– 55 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic: 4
Svet območne enote:
1– zadruga
0 – druge pravne osebe
Za odbore izpostav:
zadruga
druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Franc STRLE 10 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc STRLE
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Dušan GRADIŠAR 2 glasova
2. Vinko TOMŠIČ 39 glasov
3. Jože PLANINŠEK 11 glasov
4. Milan ROJNIČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
VINKO TOMŠIČ
 
Odbor izpostave Kamnik:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Franc POGAČNIK 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Franc POGAČNIK
 
Odbor izpostave Ljubljana Vič Rudnik:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Anton MALOVRH 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Anton MALOVRH
 
Odbor izpostave Litija:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Stane CVETEŽAR 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Stane CVETEŽAR
 
Odbor izpostave Ljubljana Bežigrad-Šiška
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Jernej PETAČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Jernej PETAČ
Odbor izpostave Grosuplje
Angela BEGOVIČ 4 glasove
IZVOLJENA JE
Angela BEGOVIČ
Odbor izpostave Vrhnika
Vinko KOŠIR 4 glasove
IZVOLJEN JE
Vinko KOŠIR
 
Odbor izpostave Ljubljana Moste-Polje:
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jože PLANINŠEK 15 glasov
IZVOLJEN JE:
Jože PLANINŠEK
 
Odbor izpostave Domžale:
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Milan ROJNIČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Milan ROJNIČ
 
Odbor izpostave Vrhnika:
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Vinko TOMŠIČ 38 glasov
IZVOLJEN JE:
Vinko TOMŠIČ
5. VOLILNA ENOTA: KOČEVJE
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 37 pravnih oseb
– 6 zadrug
– 31 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 9 volivcev
– 3 zadruge
– 6 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 6 glasovnic
Za svet območne enote: 6
– 0 zadruge
– 6 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 9 glasovnic
– 3 zadruge
– 6 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jerko BABIČ 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Jerko BABIČ
 
Odbor izpostave Kočevje:
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jerko BABIČ 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Jerko BABIČ
 
Odbor izpostave Ribnica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Štefan NOSE 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Štefan NOSE
6. VOLILNA ENOTA: POSTOJNA
V volilni imenik za območno enoto vpisanih 71 pravnih oseb
– 9 zadrug
– 62 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 8 volivcev
– 6 zadrug
– 2 drugi pravni osebi
Oddanih je bilo: 8 glasovnic
Za svet območne enote: 8
– 6 zadruge
– 2 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 8 glasovnic
– 6 zadruge
– 2 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Vincenc OTONIČAR 2 glasova
2. Matej BIŠČAK 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Matej BIŠČAK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Aleksander DEBEVEC 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Aleksander DEBEVEC
 
Odbor izpostave Ilirska Bistrica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Branko BRNE 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Branko BRNE
 
Odbor izpostave Postojna:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Jože AMBROŽIČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Jože AMBROŽIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Irena PENKO 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Irena PENKO
 
Odbor izpostave Cerknica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Janez OKOLIŠ 1 glas
IZVOLJEN JE:
Janez OKOLIŠ
7. VOLILNA ENOTA: NOVO MESTO
V volilni imenik za območno enoto je vpisanih: 72 pravnih oseb
– 5 zadrug
– 67 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 7 volivcev
– 2 zadrug
– 5 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo 14 glasovnic
za svet območne enote: 7 glasovnic
– 2 zadruge
– 5 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 7 glasovnic
– 2 zadruge
– 5 drugih pravnih oseb.
Neveljavnih glasovnic ni bilo.
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Branko PREMELČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Branko PREMELČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Marjetka UHAN 5 glasov
IZVOLJENA JE:
Marjetka UHAN
 
Odbor izpostave Trebnje:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Jožko TOMŠIČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Jožko TOMŠIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Marjetka UHAN 5 glasov
IZVOLJENA JE:
Marjetka UHAN
 
Odbor izpostave Novo mesto:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Franc SMREKAR 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Franc SMREKAR
 
Odbor izpostave Črnomelj:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Martin MUŠIČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Martin MUŠIČ
8. VOLILNA ENOTA: BREŽICE
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 87 pravnih oseb
– 16 zadrug
– 71 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 24 volivcev
– 4 zadruge
– 20 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 48 glasovnic
za svet območne enote: 24 glasovnic
– 4 zadruge
– 20 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 24 glasovnic
– 4 zadruge
– 20 drugih pravnih oseb.
Neveljavnih glasovnic: 3
za svet območne enote: 0
za odbore izpostav: 3
– 0 zadruge
– 3 druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Jože STRGAR 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Jože STRGAR
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Anton ŽNIDERŠIČ 16 glasov
2. Boštjan KOZOLE 3 glasove
3. Mirko MALJKOVIČ 1 glas
IZVOLJEN JE:
Anton ŽNIDERŠIČ
 
Odbor izpostave Brežice:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:

1. Jože STRGAR 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Jože STRGAR
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Mirko MALJKOVIČ 17 glasov
IZVOLJEN JE:
Mirko MALJKOVIČ
 
Odbor izpostave Krško:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Janez ŽIVIČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Janez ŽIVIČ
 
Odbor izpostave Sevnica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Joško KOVAČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Joško KOVAČ
9. VOLILNA ENOTA: CELJE
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 146 pravnih oseb
– 21 zadrug
– 125 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 15 volivcev
– 9 zadrug
– 6 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 24 glasovnic
Za svet območne enote: 15
– 9 zadrug
– 6 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 9 glasovnic
9 zadrug
6 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic: 1
Za svet območne enote 0
Za odbore izpostav: 1
1 zadruge
0 druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marjan KOVAČ 7 glasov
2. Jože BERDNIK 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Marjan KOVAČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jožef FIDLER 5 glasov
2. Janez PESKAR 1 glas
IZVOLJEN JE:
Jožef FIDLER
 
Odbor izpostave Celje
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Janez ŠTANTE 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Janez ŠTANTE
 
Odbor izpostave Šmarje pri Jelšah
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Vinko BUT 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Vinko BUT
 
Odbor izpostave Slovenske Konjice
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Jožef BERDNIK 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Jožef BERDNIK
 
Odbor izpostave Žalec:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marko GOMINŠEK 6 glasov
IZVOLJEN JE:
Marko GOMINŠEK
10. VOLILNA ENOTA: PTUJ
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 117 pravnih oseb
– 19 zadrug
– 98 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 48 volivcev
– 12 zadrug
– 36 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 96 glasovnic
Za svet območne enote: 48
– 12 zadrug
– 36 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 48 glasovnic
– 12 zadrug
– 36 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic: 10
Za svet območne enote: 3
– 3 zadruge
Za odbore izpostav: 7
– 3 zadruge
– 4 druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marjan JANŽEKOVIČ 9 glasov
IZVOLJEN JE:
Marjan JANŽEKOVIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Peter PRIBOŽIČ 28 glasov
2. Franc KRABONJA 8 glasov
IZVOLJEN JE:
Peter PRIBOŽIČ
 
Odbor izpostave Ptuj:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Marjan JANŽEKOVIČ 7 glasov
IZVOLJEN JE:
Marjan JANŽEKOVIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Peter PRIBOŽIČ 27 glasov
IZVOLJEN JE:
Peter PRIBOŽIČ
 
Odbor izpostave Ormož:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Irena BRUMEN 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Irena BRUMEN
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE
1. Franc KRABONJA 4 glasove
2. Janez Gorgner 1 glas
IZVOLJEN JE:
Franc KRABONJA
11. VOLILNA ENOTA: MARIBOR
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 86 pravnih oseb
– 11 zadrug
– 75 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 17 volivcev
– 5 zadrug
– 12 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 34 glasovnic
Za svet območne enote: 17
– 5 zadrug
– 12 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 17 glasovnic
– 5 zadrug
– 12 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic: 5
Za svet območne enote: 4
– 3 zadruge
– 1 druge pravne osebe
Za odbore izpostav: 1
– 1 druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Janko STOJKOVIČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Janko STOJKOVIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Janez LESNIKA 11 glasov
IZVOLJEN JE:
Janez LESNIKA
 
Odbor izpostave Pesnica:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Alenka ROŽMAN 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Alenka ROŽMAN
 
Odbor izpostave Maribor:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Simona HAUPTMAN 3 glasove
IZVOLJENA JE:
Simona HAUPTMAN
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Miroslav ADAM 11 glasov
IZVOLJEN JE:
Miroslav ADAM
 
Odbor izpostave Ruše:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Rudi KOSJEK 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Rudi KOSJEK
12. VOLILNA ENOTA: SLOVENJ GRADEC
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 83 pravnih oseb
– 9 zadrug
– 74 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 40 volivcev
– 5 zadrug
– 35 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 80 glasovnic
Za svet območne enote: 40
– 5 zadrug
– 35 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 40 glasovnic
– 5 zadrug
– 35 drugih pravnih oseb
Neveljavnih glasovnic: 12
Za svet območne enote 0
Za odbore izpostav: 12
– 3 zadruge
– 9 druge pravne osebe
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
Matej SKRIVARNIK 5 glasov
IZVOLJEN JE:
Matej SKRIVARNIK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Evgen KETIŠ 33 glasov
2. Smiljan ŠTRUC 1 glas
3. Marjan SLEMENŠEK 1 glas
IZVOLJEN JE:
Evgen KETIŠ
 
Odbor izpostave Slovenj Gradec
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Ivo VERČKOVNIK 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Ivo VERČKOVNIK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Franc LINASI 26 glasov
IZVOLJEN JE:
Franc LINASI
 
Odbor izpostave Ravne na Koroškem
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Zdenka GOSTENČNIK 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Zdenka GOSTENČNIK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Rok PRAPER 19 glasov
2. Konrad DIHPOL 7 glasov
IZVOLJEN JE:
Rok PRAPER
 
Odbor izpostave Radlje ob Dravi
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Anica TALJAN 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Anica TALJAN
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Matej MODIC 26 glasov
IZVOLJEN JE:
Matej MODIC
 
Odbor izpostave Dravograd
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Janko OSOLNIK 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Janko OSOLNIK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Bernardka JAVORNIK 26 glasov
IZVOLJENA JE:
Bernardka JAVORNIK
 
Odbor izpostave Velenje
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Alenka SELIČ 2 glasova
IZVOLJENA JE:
Alenka SELIČ
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Franc TURINEK 26 glasov
IZVLJEN JE:
Franc TURINEK
 
Odbor izpostave Mozirje
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
Tomaž MAROLT 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Tomaž MAROLT
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Lojze TURNAR 26 glasov
IZVOLJEN JE:
Lojze TURNAR
13. VOLILNA ENOTA: MURSKA SOBOTA
V volilni imenik za območno enoto vpisanih: 88 pravnih oseb
– 27 zadrug
– 61 drugih pravnih oseb
Glasovalo je skupaj 17 volivcev
– 8 zadrug
– 9 drugih pravnih oseb
Oddanih je bilo: 25 glasovnic
Za svet območne enote: 17
– 8 zadrug
– 9 drugih pravnih oseb
za odbore izpostav: 8 glasovnic
– 8 zadrug
Neveljavnih glasovnic: 2
Za svet območne enote: 1
– 1 druge pravne osebe
Za odbore izpostav: 1
– 1 zadruge
Posamezni kandidati so prejeli naslednje število glasov
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Edvard ŠPILAK 5 glasov
2. Janez RIHTARIČ 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Edvard ŠPILAK
VOLILNA SKUPINA DRUGE PRAVNE OSEBE:
1. Jože MAGYAR 1 glas
2. Branko VIRAG 4 glasov
3. Franc ŠKROBAR 3 glasove
IZVOLJEN JE:
Branko VIRAG
 
Odbor izpostave Lendava:
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE:
1. Edvard ŠPILAK 4 glasove
IZVOLJEN JE:
Edvard ŠPILAK
 
Odbor izpostave Murska Sobota
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Janko HAJDINJAK 1 glas
IZVOLJEN JE:
Janko HAJDINJAK
 
Odbor izpostave Gornja Radgona
VOLILNA SKUPINA ZADRUGE
1. Janez RIHTARIČ 2 glasova
IZVOLJEN JE:
Janez RIHTARIČ
C) NAKNADNE VOLITVE
Na podlagi ugotovitve, da v posamezne organe niso bili izvoljeni vsi predstavniki iz razloga, ker niso bile vložene kandidature, je Volilna komisija KGZS sprejela sklep, da se za zapolnitev teh mest opravijo naknadne volitve, ki morajo biti opravljene do 15. oktobra 2004.
Št. 05/04
Ljubljana, dne 20. maja 2004.
Milena Vrhovec l. r.
Predsednica
 
Člani:
Jože Peršina l. r.
namestnik
 
Vojan Škrk l. r.
Namestnik
 
Valentin Križaj l. r.
namestnik