Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2869. Sprememba in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi, stran 7997.

Na podlagi 115. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na 15. seji dne 24. 5. 2004 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) se spremeni peti odstavek 62. člena tako, da se glasi:
»Odbor za okolje in prostor sestavlja tudi skupščino Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi d.o.o. na način kot to določa odlok.«
2. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/99
Zagorje ob Savi, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.