Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2868. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda "Osnovna šola dr. Slavka Gruma", stran 7997.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 13/03) je Občinski svet občine Zagorje ob Savi na seji dne 24. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda »Osnovna šola dr. Slavka Gruma« (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 15/98) se spremeni in dopolni 11. člen tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
– M/80.103  dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
       z motnjami v razvoju,
– K/70.20   dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– I/60.23   drug kopenski potniški promet,
– I/60.24   cestni tovorni promet,
– DE/22.110  izdajanje knjig,
– DE/22.130  izdajanje revij in periodike.
V okviru opredeljene dejavnosti šola izvaja tudi:
– mobilno logopedsko obravnavo otrok in mladostnikov z govornimi in bralno-napisovalnimi motnjami,
– organiziranje mobilne specialno-pedagoške službe,
– raziskovalna in svetovalna dejavnost s področja skrbi za osebe z motnjami v razvoju.
Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01203-8/97
Zagorje ob Savi, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l. r.