Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2004 z dne 7. 6. 2004

Kazalo

2860. Sklep o odprodaji občinskega nepremičnega premoženja, stran 7978.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 13. redni seji dne 21. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o odprodaji občinskega nepremičnega premoženja
I
Občinski svet občine Tišina daje soglasje k odprodaji stavbnih in kmetijskih zemljišč na podlagi predhodne parcelacije (kolikor je potrebna) in sodne cenitve po zapriseženem sodnem cenilcu gradbene oziroma kmetijske stroke (odvisno od vrste zemljišča) za naselja Murski Črnci, Gradišče, Tropovci, Vanča vas, Rankovci, Borejci, in sicer za naslednje parcelne številke:
– k.o. Murski Črnci
parc. št. 1396/6    velikost 8 88 m2   stavbno zemljišče
parc. št. 1396/7    velikost 8 33 m2   stavbno zemljišče
parc. št. 1396/10   velikost 8 01 m2   stavbno zemljišče
 
– k.o. Gradišče
parc. št. 689     velikost 14 03 m2   kmetijsko zemljišče
 
– k.o. Tropovci
parc. št. 386     velikost 21 71 m2   kmetijsko zemljišče
parc. št. 408     velikost 25 72 m2   kmetijsko zemljišče
 
– k.o. Vanča vas
parc. št. 326     velikost 3 33 m2   stavbno zemljišče
parc. št. 608     velikost 61 90 m2   kmetijsko zemljišče
 
– k.o. Ranovci
parc. št. 806     velikost 31 41 m2   kmetijsko zemljišče
 
– k.o. Borejci
del parc. št. 1051   velikost 5 39 m2   stavbno zemljišče
parc. št. 502     velikost 25 51 m2   kmetijsko zemljišče
II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja.
Št. 032-12/04
Tišina, dne 24. maja 2004.
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš, inž. agr. l. r.