Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2845. Sklep o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice, stran 7943.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 24/95, 63/95, 74/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) ter na podlagi 81.a člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) in Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, št. 52/00) sprejme Občinski svet občine Trnovska vas na 17. redni seji, dne 26. 5. 2004
S K L E P
o višini cen najema grobnih mest in mrliške vežice
1. člen
Višina letne najemnine za posamezne vrste grobnih polj na pokopališču Trnovska vas je naslednja:
– za enojni grob            5.300 SIT
– za družinski grob          6.500 SIT
V ceno je zajet DDV.
2. člen
Cena prvega zakupa novega grobnega polja na pokopališču Trnovska vas znaša za:
– enojni grob             10.000 SIT
– za družinski grob          15.000 SIT
V ceno je zajet DDV.
3. člen
Cena enkratnega najema mrliške vežice na pokopališču Trnovska vas znaša: 17.000 SIT.
V ceno je zajet DDV.
4. člen
Najemnine v skladu s koncesijsko pogodbo za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju Občine Trnovska vas pobere koncesionar Pogrebna in pokopališka dejavnost Slavko Jančič s.p. Lenart.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-03/2004-14
Trnovska vas, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

AAA Zlata odličnost