Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2844. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas, stran 7943.

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika, št. 1/99) in na podlagi Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) ter na podlagi drugih veljavnih predpisov, izdanih na njihovi podlagi je Občinski svet občine Trnovska vas na 14. redni seji, dne 26. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Trnovska vas
1. člen
V odloku se spremeni 3. člen odloka, tako da se glasi:
Gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine izvaja pooblaščena javna služba Komunalno podjetje Ptuj Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj (v nadaljevanju: upravljalec).
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 062-03/2004-13/6
Trnovska vas, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

AAA Zlata odličnost