Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2832. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec, stran 7924.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95-obvezna razlaga, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99 in 55/01) je Občinski svet občine Rogatec na seji dne 31. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o ekološki pristojbini v Občini Rogatec
na mejnem prehodu Dobovec
1. člen
S tem odlokom se odreja obvezno plačevanje ekološke pristojbine na mejnem prehodu na območju Občine Rogatec.
2. člen
Zaradi povzročanja ranljivosti okolja na območju Občine Rogatec so ekološko pristojbino dolžni plačevati prevozniki tovornih vozil, ki vstopajo in izstopajo iz države, imajo carinske in cestninske obveznosti ter opravljajo uvozne in izvozne posle.
3. člen
Ekološko pristojbino so dolžni plačevati zavezanci iz 2. člena tega odloka pri vstopu in izstopu iz države in znaša 6 EUR za vsakega zavezanca, plačljivih v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije.
4. člen
Enkratno plačilo ekološke pristojbine na mejnem prehodu Dobovec velja do 24. ure istega dne.
5. člen
Ekološko pristojbino zbirajo izvajalci izvozno-uvoznih poslov in druga podjetja, ki jih zato pooblasti župan Občine Rogatec in z njimi sklene ustrezno pogodbo.
6. člen
Sredstva, zbrana iz naslova ekološke pristojbine, so prihodek Občine Rogatec.
Sredstva so strogo namenska in se lahko uporabljajo za urejanje in vzdrževanje ter gradnjo objektov gospodarske infrastrukture v Občini Rogatec ter za spremljanje in sanacijo ranljivosti okolja.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občinska uprava občine Rogatec.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Uporabnik iz 2. člena tega odloka, ki ne plača ekološke pristojbine, se kaznuje z denarno kaznijo:
– pravna oseba – podjetnik posameznik 60.000 SIT,
– odgovorna oseba pravne osebe 30.000 SIT.
9. člen
Izvajalci iz 5. člena tega odloka, ki ne zaračunavajo ekološke pristojbine pri vstopu in izstopu iz države, se kaznuje z denarno kaznijo:
– pravna oseba – špediterska organizacija 100.000 SIT,
– odgovorna oseba pravne osebe 50.000 SIT.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ekološki pristojbini v Občini Rogatec na mejnem prehodu Dobovec (Uradni list RS, št. 133/03).
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-36/2004
Rogatec, dne 31. maja 2004.
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost