Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2830. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi občine Kozje, stran 7913.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in 29. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) izdajam
O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur
v Občinski upravi občine Kozje
1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v Občinski upravi občine Kozje.
2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razdeli na pet delovnih dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek.
V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski upravi ali način njihovega dela, lahko župan za posamezno delovno mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi na soboto in nedeljo oziroma drugače kot je določeno v 3. členu te odredbe.
3. člen
Delovni čas v Občinski upravi občine Kozje je:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure
– v sredo od 7. ure do 16. ure
– v petek od 7. ure do 14. ure.
4. člen
Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
– v ponedeljek od 8. ure do 14.30 ure
– v sredo od 8. ure do 15.30 ure
– v petek od 8. ure do 13.30 ure.
5. člen
Župan Občine Kozje sprejema občane in druge stranke vsak dan po predhodni najavi in odobritvi. Obisk pri županu se predhodno najavi in dogovori v tajništvu občinske uprave.
6. člen
Delo preko polnega delovnega časa se odredi pod pogoji, določenimi z zakonom. Nadurno delo odredi župan.
7. člen
Prisotnost na delu, odsotnost z dela, dopusti, bolniški izostanki ipd. se evidentirajo na obrazcu zbirnik ur in obračun plač za posamezni mesec. Konec meseca direktor občinske uprave preveri evidenco na obrazcu in jo predloži v podpis županu ter nato odda v računovodstvo občine.
8. člen
Razporeditev delovnega časa občinske uprave mora biti objavljena in na primeren način označena v poslovnih prostorih občinske uprave. Občinska uprava mora o razporeditvi uradnih ur za stranke v Občinski upravi občine Kozje na primeren način obvestiti stranke.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13000-0001/2004
Kozje, dne 19. maja 2004.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost