Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2828. Sklep o spremembi sklepa o uvedbi javne službe "upravljanje določenih javnih parkirišč", stran 7911.

Na podlagi 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št, 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 13. maja 2004 sprejel
S K L E P
o spremembi sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč«
1
Alinea a) v 1. točki Sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 20/03) se spremeni tako, da se glasi:
»a) na urejenem delu parkirišča »pri Barki« v Kopru, t.j. na največ polovici parcele št. 1567/33, k.o. Koper,«.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3401-13/2002
Koper, dne 13. maja 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 4 del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di singoli parcheggi pubblici” e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 13 maggio 2004, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla modifica alla deliberazione sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di singoli parcheggi pubblici”
1
Al punto 1) della Deliberazione sull’introduzione del servizio pubblico “gestione di singoli parcheggi pubblici” (Bollettino uff. n. 20/03), l’alinea a) è modificato e recita:
“a) nella nell’area sistemata a parcheggio presso l’edificio “Barka” a Capodistria, comprendente al massimo la metà della superficie della part. cat. n. 1567/33, c.c. di Capodistria,”.
2
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 3401-13/2002
Capodistria, 13 maggio 2004.
Sindaco
Boris Popovic

AAA Zlata odličnost