Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2824. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za šport Jesenice", stran 7896.

Na podlagi 3. in 18. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), ter 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na redni 17. seji dne 27. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
“Zavod za šport Jesenice”
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za šport Jesenice (Uradni list RS, št. 38/01)« se 5. člen odloka spremeni, tako da se glasi:
Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščene kakor sledi:
E/40.131 Distribucija električne energije
E/40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
 
F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljavci strojev
 
H/55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč
H/55.220 Dejavnost kampov
H/55.239 Druge nastanitve za krajši čas
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij
H/55.400 Točenje pijač
 
I/60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic
I/63.120 Skladiščenje
I/63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti
 
K/70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
K/71.100 Dajanje avtomobilov v najem
K/71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem
K/71.401 Izposojanje športne opreme
K/71.403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe
K/72.300 Obdelava podatkov
K/72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.400 Oglaševanje
K/74.700 Čiščenje objektov in opreme
K/74.851 Prevajanje
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.853 Druga splošna tajniška opravila
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873 Druge poslovne dejavnosti
 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje d.n.
 
O/90.032 Druge dejavnosti javne higiene
O/92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov
O/92.340 Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.610 Obratovanje športnih objektov
O/92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč
O/92.623 Druge športne dejavnosti
O/92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
O/93.040 Druge dejavnosti za nego telesa
O/93.050 Druge osebne storitve
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 02-4/2004
Jesenice, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost