Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2822. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje, stran 7895.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99, 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. redni seji dne 26. 5. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje
1. člen
Cene programov v Vzgojnovarstvenem zavodu »Kekec« Grosuplje znašajo od 1. 6. 2004 dalje mesečno na otroka:
– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja      85.550 tolarjev,
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja     67.640 tolarjev.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz vrtca do enega meseca zniža za stroške prehrane, ki znašajo 384 SIT na dan, korigiran z odstotkom, ki ga k ceni programa prispeva posamezni plačnik.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca nad en mesec se prispevek staršev zniža na 25 % izračunanega prispevka staršev, in sicer za drugi in nadaljnje mesece odsotnosti. V prvem mesecu odsotnosti se znesek ne znižuje.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Grosuplje in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40305-0261/2003
Grosuplje, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost