Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2821. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004, stran 7894.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 19. redni seji dne 26. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004
1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva, ki se v letu 2004 namenijo za delno pokritje škode, ki jo je v letu 2003 v kmetijski proizvodnji povzročila suša na območju Občine Grosuplje.
2. člen
Sredstva, s katerimi se zagotovi pomoč iz prejšnjega člena tega odloka, se zagotovijo iz sredstev rezerve proračuna Občine Grosuplje za leto 2004 in znašajo 10,000.000 SIT.
3. člen
Upravičenci do sredstev pomoči iz 1. člena tega odloka so kmetijski proizvajalci s stalnim prebivališčem na območju Občine Grosuplje, ki obdelujejo kmetijska zemljišča in redijo živali. Do sredstev pa so upravičeni tudi tisti, ki se ukvarjajo z integrirano pridelavo zelenjave.
4. člen
Sredstva za odpravo posledic suše se posameznikom dodelijo na podlagi prijav, in sicer na hektar obdelovalne površine.
Višina dodeljenih sredstev posamezniku je odvisna od razpoložljivih sredstev proračunske rezerve, števila prijav posameznikov, velikosti obdelovalne površine posameznika in poškodovanosti glede na katastrsko občino. Upravičenci, katerih obdelovalna zemljišča so v katastrskih občinah: Blečji vrh, Polica, Vino, Ilova Gora, Velike Lipljene in Zdenska vas so upravičeni do 15% višjega zneska kot pa upravičenci, katerih obdelovalne površine so v ostalih katastrskih občinah. Prav tako so do 15% višjega zneska upravičeni tudi proizvajalci integrirane pridelave zelenjave.
Upravičenci dokazujejo velikost obdelovalnih površin s seznamom površin v uporabi v letu 2003 ali obrazcem C in z obrazcema B in D iz vlog za dodelitev subvencije v letu 2003.
Sredstva se posameznikom dodelijo na podlagi sklepa župana.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40305-169/2003
Grosuplje, dne 26. maja 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost