Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2815. Dopolnilna odločba o razveljavitvi delov besedil 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb z načinom izvršitve, stran 7889.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo družbe Lesnina, d.d., Ljubljana, ki jo zastopa dr. Andrej Berden iz Ljubljane, na seji dne 3. junija 2004
o d l o č i l o:
1. Točka 2 izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-59/03 z dne 13. 5. 2004 (Uradni list RS, št. 58/04) se dopolni tako, da se na koncu pika nadomesti z besedo "in" ter doda besedilo:
"če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji."
2. Davčni zavezanci lahko uveljavijo davčne olajšave za leto 2003 za investicije v tujini iz prejšnje točke izreka te odločbe z dopolnitvijo davčnih obračunov za leto 2003 v roku 30 dni po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
O b r a z l o ž i t e v
1. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-59/03 v točki 2 izreka določilo, da se v 9. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 108/02 – ZDPPO-C) razveljavijo deli besedila, ki se glasijo: "če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji".
2. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je treba 2. točko izreka odločbe glede na 12. točko obrazložitve iz tam navedenih razlogov dopolniti z besedilom: "če gre za investicije v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji" (1. točka izreka).
3. Da bi se lahko odpravile posledice ugotovljene neustavnosti, je Ustavno sodišče v skladu z drugim odstavkom 40. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) določilo rok, v katerem lahko davčni zavezanci uveljavljajo davčne olajšave za investicije v tujini za leto 2003, ki se nanašajo na 1. točko izreka te odločbe (2. točka izreka).
4. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi drugega odstavka 40. člena in 43. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu. Proti je glasovala sodnica Modrijan.
Št. U-I-59/03-15
Ljubljana, dne 3. junija 2004.
Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti