Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2814. Seznam tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila, stran 7886.

Na podlagi 5. člena Pravilnika o ES-homologaciji motornih vozil (Uradni list RS, št. 84/02) objavlja minister za promet
S E Z N A M
tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (*)
(z najmanj štirimi kolesi)
  SEZNAM ŠT. 2
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|Številčna|Naslov tehnične      |Začetek veljavnosti |Prenehanje     |
|oznaka  |specifikacije in      |in         |veljavnosti     |
|     |področje njene veljavnosti |začetek obvezne   |          |
|     |              |uporabe       |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|101/00  |101/00 o dovoljeni ravni  |14. aprila 2003   |          |
|     |hrupa in izpušnem sistemu |Začetek obvezne   |          |
|     |motornih vozil.      |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M in N.     |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|102/00  |102/00 o ukrepih proti   |14. aprila 2003   |          |
|     |onesnaževanju zraka z   |Začetek obvezne   |          |
|     |emisijami iz motornih   |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil.           |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M in N.     |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|103/00  |103/00 o posodah za gorivo |14. aprila 2003   |          |
|     |in napravah za zaščito pred|Začetek obvezne   |          |
|     |podletom od zadaj za    |uporabe: glej točko |          |
|     |motorna in priklopna    |5 tehnične     |          |
|     |vozila.          |specifikacije.   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|104/00  |104/00 o prostoru za    |14. aprila 2003   |          |
|     |pritrditev registrskih   |Začetek obvezne   |          |
|     |tablic in pritrditvi    |uporabe: glej točko |          |
|     |registrskih tablic na   |5 tehnične     |          |
|     |zadnji strani motornih in |specifikacije.   |          |
|     |priklopnih vozil.     |          |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|105/00  |105/00 o krmilju motornih |14. aprila 2003   |          |
|     |in priklopnih vozil.    |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M, N in O.    |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|106/00  |106/00 o vratih motornih  |14. aprila 2003   |          |
|     |vozil.           |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M in N, razen  |5 tehnične     |          |
|     |vozil za javni prevoz   |specifikacije    |          |
|     |potnikov.         |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|107/00  |107/00 o zvočnih      |14. aprila 2003   |          |
|     |opozorilnih napravah za  |Začetek obvezne   |          |
|     |motorna vozila.      |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vse zvočno    |5 tehnične     |          |
|     |opozorilne naprave za   |specifikacije.   |          |
|     |vozila kategorij M in N.  |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|108/00  |108/00 o vzvratnih     |14. aprila 2003   |          |
|     |ogledalih za motorna vozila|Začetek obvezne   |          |
|     |in njihovi vgradnji.    |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vzvratna   |5 tehnične     |          |
|     |ogledala za vozila     |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M in N ter za  |          |          |
|     |njihovo vgradnjo na ta   |          |          |
|     |vozila.          |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|109/00  |109/00 o zaviranju motornih|14. aprila 2003   |          |
|     |in priklopnih vozil.    |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M, N in O.    |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|110/00  |110/00 o preprečevanju   |14. aprila 2003   |          |
|     |radijskih motenj (elektro- |Začetek obvezne   |          |
|     |magnetni združljivosti)  |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil. Velja za vsa vozila |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|111/00  |111/00 o ukrepih proti   |14. aprila 2003   |          |
|     |emisiji onesnaževal iz   |Začetek obvezne   |          |
|     |dizel motorjev, ki se   |uporabe: glej točko |          |
|     |uporabljajo v vozilih.   |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M in N, ki so  |          |          |
|     |opremljena z dizel motorji.|          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|112/00  |112/00 o notranji opremi  |14. aprila 2003   |          |
|     |motornih vozil.      |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorije M1.       |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|113/00  |113/00 o napravah za    |14. aprila 2003   |          |
|     |preprečevanje nedovoljene |Začetek obvezne   |          |
|     |uporabe motornih vozil.  |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M in N.     |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|114/00  |114/00 o obnašanju krmilne |14. aprila 2003   |          |
|     |naprave vozila pri trku.  |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M1 in N1.    |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|115/00  |115/00 o sedežih, njihovih |14. aprila 2003   |          |
|     |pritrdiščih in naslonih za |Začetek obvezne   |          |
|     |glavo v motornih vozilih. |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M in N, oziroma v|specifikacije.   |          |
|     |njih vgrajene sedeže,   |          |          |
|     |njihova pritrdišča in   |          |          |
|     |naslone za glavo.     |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|116/00  |116/00 o zunanjih štrlečih |14. aprila 2003   |          |
|     |delih motornih vozil.   |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorije M1.       |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|117/00  |117/00 o vzvratni prestavi |14. aprila 2003   |          |
|     |in opremi za merjenje   |Začetek obvezne   |          |
|     |hitrosti motornih vozil.  |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M in N.     |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|118/00  |118/00 o predpisanih    |14. aprila 2003   |          |
|     |tablicah in oznakah za   |Začetek obvezne   |          |
|     |motorna in priklopna vozila|uporabe: glej točko |          |
|     |ter njihovo namestitev in |5 tehnične     |          |
|     |način pritrditve.     |specifikacije.   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV|Začetek veljavnosti:|          |
|119/00  |119/00 o pritrdiščih    |14. aprila 2003   |          |
|     |varnostnih pasov v motornih|Začetek obvezne   |          |
|     |vozilih.          |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N.      |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|120/00  |120/00 o vgradnji svetil in|14. aprila 2003   |          |
|     |svetlobno signalnih naprav |Začetek obvezne   |          |
|     |na motorna in priklopna  |uporabe: glej točko |          |
|     |vozila.          |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|121/00  |121/00 o odsevnikih za   |14. aprila 2003   |          |
|     |motorna in priklopna    |Začetek obvezne   |          |
|     |vozila.          |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za odsevnike za   |5 tehnične     |          |
|     |vozila kategorij M, N in O.|specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|122/00  |122/00 o gabaritnih    |14. aprila 2003   |          |
|     |svetilkah, prednjih in   |Začetek obvezne   |          |
|     |zadnjih pozicijskih    |uporabe: glej točko |          |
|     |svetilkah, zavornih    |5 tehnične     |          |
|     |svetilkah, svetilkah za  |specifikacije.   |          |
|     |dnevno vožnjo in bočnih  |          |          |
|     |svetilkah za motorna in  |          |          |
|     |priklopna vozila.     |          |          |
|     |Velja za gabaritne     |          |          |
|     |svetilke, prednje in zadnje|          |          |
|     |pozicijske svetilke,    |          |          |
|     |zavorne svetilke, svetilke |          |          |
|     |za dnevno vožnjo in bočne |          |          |
|     |svetilke za vozila     |          |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|123/00  |123/00 o smernih svetilkah |14. aprila 2003   |          |
|     |motornih in priklopnih   |Začetek obvezne   |          |
|     |vozil.           |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za smerne svetilke  |5 tehnične     |          |
|     |vozil kategorij M, N in O. |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|124/00  |124/00 o svetilkah za   |14. aprila 2003   |          |
|     |osvetlitev zadnje     |Začetek obvezne   |          |
|     |registrske tablice za   |uporabe: glej točko |          |
|     |motorna in priklopna    |5 tehnične     |          |
|     |vozila.          |specifikacije.   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|     |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|TSV   |125/00 o o žarometih    |14. aprila 2003   |          |
|125/00  |motornih vozil, ki delujejo|Začetek obvezne   |          |
|     |kot žarometi za dolgi   |uporabe: glej točko |          |
|     |svetlobni pramen in/ali  |5 tehnične     |          |
|     |žarometi za kratki     |specifikacije.   |          |
|     |svetlobni pramen in o virih|          |          |
|     |svetlobe (žarnice z žarilno|          |          |
|     |nitko in druge) za uporabo |          |          |
|     |v homologiranih svetilkah |          |          |
|     |motornih in priklopnih   |          |          |
|     |vozil.           |          |          |
|     |Velja za žaromete motornih |          |          |
|     |vozil in za vire svetlobe v|          |          |
|     |svetilkah vozil kategorij |          |          |
|     |M, N in O.         |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|126/00  |126/00 o žarometih za meglo|14. aprila 2003   |          |
|     |za motorna vozila.     |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za žaromete za meglo |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil kategorij M in N.  |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|127/00  |127/00 o napravah za vleko |14. aprila 2003   |          |
|     |motornih vozil.      |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M in N.     |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|128/00  |128/00 o zadnjih svetilkah |14. aprila 2003   |          |
|     |za meglo za motorna in   |Začetek obvezne   |          |
|     |priklopna vozila.     |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vse zadnje    |5 tehnične     |          |
|     |svetilke za meglo vozil  |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M, N in O.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|129/00  |129/00 o žarometih za   |14. aprila 2003   |          |
|     |vzvratno vožnjo.      |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za žaromete za    |uporabe: glej točko |          |
|     |vzvratno vožnjo vozil   |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|130/00  |130/00 o parkirnih     |14. aprila 2003   |          |
|     |svetilkah za motorna    |Začetek obvezne   |          |
|     |vozila.          |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za parkirne svetilke |5 tehnične     |          |
|     |vozil kategorij M in N.  |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|131/00  |131/00 o varnostnih pasovih|14. aprila 2003   |          |
|     |in zadrževalnih sistemih za|Začetek obvezne   |          |
|     |potnike v motornih vozilih.|uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M in N.     |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|132/00  |132/00 o vidnem polju   |14. aprila 2003   |          |
|     |voznikov motornih vozil.  |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M in N.     |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|133/00  |133/00 o označevanju naprav|14. aprila 2003   |          |
|     |za upravljanje ter     |Začetek obvezne   |          |
|     |kontrolnih svetilk in   |uporabe: glej točko |          |
|     |kazalnikov.        |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorij M in N.     |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|134/00  |134/00 o napravah za    |14. aprila 2003   |          |
|     |odleditev in sušenje    |Začetek obvezne   |          |
|     |zastekljenih površin    |uporabe: glej točko |          |
|     |motornih vozil.      |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorije M1.       |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|135/00  |135/00 o sistemih za    |14. aprila 2003   |          |
|     |brisanje in pranje     |Začetek obvezne   |          |
|     |vetrobranskega stekla.   |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorije M1.       |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|Prenehanje     |
|136/00  |136/00 o ogrevalnih    |14. aprila 2003   |veljavnosti: 9. maja|
|     |sistemih prostora za    |Začetek obvezne   |2004.        |
|     |potnike v motornih vozilih.|uporabe: glej točko |Homologacije,    |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |podeljene pred tem |
|     |kategorije M1.       |specifikacije.   |dnem, ostanejo v  |
|     |              |          |veljavi do 9. maja |
|     |              |          |2005        |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|136/01  |136/01 o ogrevalnih    |14. aprila 2003   |          |
|     |sistemih motornih in    |Začetek obvezne   |          |
|     |priklopnih vozil.     |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|137/00  |137/00 o okrovih koles   |14. aprila 2003   |          |
|     |(blatnikih).        |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M, N in O.    |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|138/00  |138/00 o naslonih za glavo |14. aprila 2003   |          |
|     |na sedežih motornih vozil. |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za naslone za glavo |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil kategorije M1.    |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|139/00  |139/00 o emisiji      |14. aprila 2003   |          |
|     |ogljikovega dioksida in  |Začetek obvezne   |          |
|     |porabi goriva motornih   |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil.           |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vozila kategorije |specifikacije.   |          |
|     |M1.            |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|140/00  |140/00 o določanju moči  |14. aprila 2003   |          |
|     |motorjev motornih vozil.  |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij M in N.     |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|141/00  |141/00 o ukrepih proti   |14.aprila 2003   |          |
|     |emisijam plinastih in   |Začetek obvezne   |          |
|     |trdnih onesnaževal (delcev)|uporabe: glej točko |          |
|     |iz dizelskih motorjev, ki |5 tehnične     |          |
|     |se uporabljajo v vozilih, |specifikacije.   |          |
|     |ter emisijam plinastih   |          |          |
|     |onesnaževal, iz motorjev na|          |          |
|     |prisilni vžig, ki za gorivo|          |          |
|     |uporabljajo zemeljski plin |          |          |
|     |ali utekočinjeni naftni  |          |          |
|     |plin in se uporabljajo v  |          |          |
|     |vozilih.          |          |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M in N, ki jih  |          |          |
|     |poganja dizelski ali    |          |          |
|     |plinski motor, razen vozil |          |          |
|     |kategorije M1 z največjo  |          |          |
|     |tehnično dovoljeno maso, ki|          |          |
|     |ne presega ali je enaka 3,5|          |          |
|     |tone in tistih vozil, ki so|          |          |
|     |homologirana po Tehnični  |          |          |
|     |specifikaciji TSV 102.   |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|142/00  |142/00 o bočni zaščiti   |14. aprila 2003   |          |
|     |vozil.           |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vozila kategorij |uporabe: glej točko |          |
|     |N2 in N3 ter O3 in O4.   |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|143/00  |143/00 o sistemih za    |14. aprila 2003   |          |
|     |preprečevanje škropljenja |Začetek obvezne   |          |
|     |izpod koles določenih   |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorij motornih in   |5 tehnične     |          |
|     |priklopnih vozil.     |specifikacije.   |          |
|     |Velja za naprave za    |          |          |
|     |preprečevanje škropljenja |          |          |
|     |izpod koles vozil kategorij|          |          |
|     |N2 (nad 7,5 t), N3, O3 in|          |          |
|     |O4.            |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|144/00  |144/00 o masah in merah  |14. aprila 2003   |          |
|     |motornih vozil kategorije |Začetek obvezne   |          |
|     |M1.            |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorije M1.       |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|145/00  |145/00 o varnostnih steklih|14. aprila 2003   |          |
|     |in materialih za      |Začetek obvezne   |          |
|     |zasteklitev na motornih in |uporabe: glej točko |          |
|     |priklopnih vozilih.    |5 tehnične     |          |
|     |Velja za varnostna stekla |specifikacije.   |          |
|     |vozil kategorij M, N in O. |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|146/00  |146/00 o pnevmatikah za  |14. aprila 2003   |          |
|     |motorna in priklopna vozila|Začetek obvezne   |          |
|     |ter njihovi vgradnji.   |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za pnevmatike vozil |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|147/00  |147/00 o napravah za    |14. aprila 2003   |          |
|     |omejevanje hitrosti ali  |Začetek obvezne   |          |
|     |podobnih vgrajenih sistemih|uporabe: glej točko |          |
|     |za omejevanje hitrosti   |5 tehnične     |          |
|     |določenih kategorij    |specifikacije.   |          |
|     |motornih vozil.      |          |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorije N2  in M3  z|          |          |
|     |največjo dovoljeno maso, ki|          |          |
|     |presega 10 ton, in     |          |          |
|     |kategorije N3.       |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|Prenehanje     |
|148/00  |148/00 o določanju mas in |1. junija 2004   |veljavnosti: 1.   |
|     |mer določenih kategorij  |Začetek obvezne   |oktobra 2004.    |
|     |motornih in priklopnih   |uporabe: glej točko |Homologacije,    |
|     |vozil           |5 tehnične     |podeljene pred tem |
|     |              |specifikacije.   |dnem, ostanejo v  |
|     |              |          |veljavi.      |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|148/01  |148/01 o določanju mas in |1. junija 2004   |          |
|     |mer določenih kategorij  |Začetek obvezne   |          |
|     |motornih in priklopnih   |uporabe: glej točko |          |
|     |vozil           |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|149/00  |149/00 o zunanjih štrlečih |14. aprila 2003   |          |
|     |delih pred zadnjo steno  |Začetek obvezne   |          |
|     |kabine motornih vozil   |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorije N.       |5 tehnične     |          |
|     |Velja za vsa vozila    |specifikacije.   |          |
|     |kategorije N.       |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|150/00  |150/00 o mehanskih napravah|14. aprila 2003   |          |
|     |za spenjanje motornih in  |Začetek obvezne   |          |
|     |priklopnih vozil.     |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M, N in O.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|151/00  |151/00 o gorljivosti    |14. aprila 2003   |          |
|     |materialov.        |Začetek obvezne   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |uporabe: glej točko |          |
|     |kategorije M3.       |5 tehnične     |          |
|     |              |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|152/00  |152/00 o posebnih zahtevah |14. aprila 2003   |          |
|     |za motorna vozila za prevoz|Začetek obvezne   |          |
|     |potnikov, ki imajo poleg  |uporabe: glej točko |          |
|     |vozniškega več kot osem  |5 tehnične     |          |
|     |sedežev.          |specifikacije.   |          |
|     |Velja za vsa vozila    |          |          |
|     |kategorij M2 in M3.    |          |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|153/00  |153/00 o zaščiti oseb v  |14. aprila 2003   |          |
|     |motornih vozilih pri čelnem|Začetek obvezne   |          |
|     |trku.           |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorije M1.       |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|154/00  |154/00 o zaščiti potnikov v|14. aprila 2003   |          |
|     |motornih vozilih pri bočnem|Začetek obvezne   |          |
|     |trku.           |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij M1 in N1.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|156/00  |156/00 o vozilih,     |14. aprila 2003   |          |
|     |namenjenih za cestni prevoz|Začetek obvezne   |          |
|     |nevarnega blaga.      |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij N in O.     |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
|TSV   |Tehnična specifikacija TSV |Začetek veljavnosti:|          |
|157/00  |157/00 o zaščiti motornih |14. aprila 2003   |          |
|     |vozil pred podletom od   |Začetek obvezne   |          |
|     |spredaj.          |uporabe: glej točko |          |
|     |Velja za vsa vozila    |5 tehnične     |          |
|     |kategorij N2 in N3.    |specifikacije.   |          |
+---------+---------------------------+--------------------+--------------------+
Z objavo tega seznama preneha veljati Seznam tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) - Seznam št. 1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 33/03.
Št. 26400-10/2004/5
Ljubljana, dne 17. maja 2004.
EVA 2004-2411-0034
dr. Marko Pavliha l. r.
Minister
za promet
* Besedila posameznih tehničnih specifikacij so dosegljiva na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za ceste.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti