Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2811. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o eruka kislini, stran 7876.

Na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o eruka kislini
1. člen
V Pravilniku o eruka kislini (Uradni list RS, št. 20/04) se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
"2.a člen
Kadar se na podlagi novih podatkov ali ponovne presoje obstoječih podatkov ugotovi, da vsebnost eruka kisline v živilu predstavlja nevarnost za zdravje ljudi, čeprav je v skladu s tem pravilnikom, lahko minister, pristojen za zdravje začasno ustavi ali omeji promet s takšnim živilom na območju Republike Slovenije.
Ministrstvo za zdravje o tem takoj obvesti Evropsko komisijo in države članice Evropske unije ter navede razloge za svojo odločitev.''
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-32/2004
Ljubljana, dne 26. aprila 2004.
EVA 2004-2711- 0057
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
 
Soglašam!
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost