Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2808. Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 7871.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I – ZUDE in Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 – ZZ-A, 31/00 – ZP-L in 36/00 – ZPDZC) in prvega odstavka 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembi Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni
raziskovalni zavod
1. člen
V prvi alinei prvega odstavka 3. člena Odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99, 45/00, 72/01, 69/02 in 112/03) se dejavnost »K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja« spremeni tako, da se glasi:
»K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja,«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/2001-6
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
EVA 2004-3311-0022
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost