Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2004 z dne 4. 6. 2004

Kazalo

2803. Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS), stran 7866.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS)
Razglašam Zakon o podaljšanju mandata sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču (ZPMSPDSS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2004.
Št. 001-22-102/04
Ljubljana, dne 27. maja 2004.
Predsednik
Republike Slovenije l. r.
dr. Janez Drnovšek
Z A K O N
O PODALJŠANJU MANDATA SODNIKOM POROTNIKOM NA DELOVNIH IN SOCIALNEM SODIŠČU (ZPMSPDSS)
1. člen
Ta zakon ureja podaljšanje mandata sodnikom porotnikom in sodnicam porotnicam (v nadaljnjem besedilu: sodniki porotniki) na delovnih in socialnem sodišču prve stopnje, ki so bili izvoljeni po določbah Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98 – ZST-G, 42/02 – ZDR in 63/03 – odl. US) 15. decembra 1999 ali 23. februarja 2000, in rok za razpis prvih volitev sodnikov porotnikov po določbah Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.).
2. člen
Sodnikom porotnikom na delovnih in socialnem sodišču prve stopnje, ki so bili izvoljeni po določbah Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 20/98 – ZST-G, 42/02 – ZDR in 63/03 – odl. US) 15. decembra 1999 ali 23. februarja 2000, se mandat podaljša do zaprisege novoizvoljenih sodnikov porotnikov po določbah Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.).
Prve volitve sodnikov porotnikov po določbah Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 10/04 – popr.) se razpišejo najkasneje do 1. maja 2005.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 714-01/04-6/1
Ljubljana, dne 19. maja 2004.
EPA 1277-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti