Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2595. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7288.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03, 24/03) je Občinski svet občine Žetale na 14. redni seji dne 26. 4. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1632/4 – pot v izmeri 58 m2 št. ZKV SEZ 9, k.o. Nadole.
2
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra, za njih se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Žetale.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-01-0015/2004-6
Žetale, dne 26. aprila 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.