Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2586. Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 7280.

Na podlagi 101. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01, 6/02, 110/02, 2/04, 3/04 in 7/04), 38. člena pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in 107/02) ter 11. člena odloka o organiziranju pomoči družini na domu v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 59/00) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 20. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec, znaša v letu 2004 2.383,78 SIT na uro opravljene storitve.
2
Prispevek k ceni storitve pomoč na domu za uporabnika znaša 1.150 SIT na uro opravljene storitve, prispevek Mestne občine Slovenj Gradec pa znaša 1.233,78 SIT in je sestavljen iz stroškov vodenja, ki znašajo 280,62 SIT na efektivno uro opravljene storitve in jih v celoti krije Mestna občina Slovenj Gradec ter iz subvencije Mestne občine Slovenj Gradec k ceni storitve, ki znaša 953,16 SIT na uro opravljene storitve.
3
Uskladitev cene se opravi enkrat letno oziroma prej, če uskladitev glede na rast elementov v vmesnem obdobju preseže 3% cene, določene ob zadnji uskladitvi.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2004 dalje.
Št. 154-05-1/2003-14002
Slovenj Gradec, dne 3. maja 2004.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.