Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2585. Odlok o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 7279.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 6/94) ter 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 20. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
Ta odlok določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine ter osnovo stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 2004.
2. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine brez cene zemljišča in stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča, znaša na dan 31. 12. 2003 za m2 koristne površine 155.000 SIT/ m2.
3. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne stanovanjske površine, kot je navedeno v 2. členu tega odloka:
Območja:
– 6 % od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za stavbna zemljišča na območju meje mesta Slovenj Gradec, katerih namenska raba je opredeljena kot Ct centralne dejavnosti (trgovina),
– 4 % od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za stavbna zemljišča I. območja ožjega mestnega jedra z naslednjimi ulicami: Glavni trg, Meškova ulica, Cankarjeva ulica, Trg svobode, Ozka ulica, Šolska ulica, Poštna ulica in Vorančev trg,
– 3 % od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za ostala zemljišča I. območja mesta Slovenj Gradec, naselje Stari trg v območju meje mesta Slovenj Gradec, industrijsko cono Pameče in območja, ki so na podlagi prostorskega plana predvidena za rekreacijo in šport, proizvodno, storitveno in industrijsko dejavnost,
– 2 % od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za stavbna zemljišča v III. območju, ki obsega strnjene dele naselij: Pameče, Troblje, Šmartno, Podgorje, Turiška vas, Tomaška vas.
– 1% od povprečne gradbene cene stanovanjske površine za ostala stavbna zemljišča, ki ležijo izven strnjenih naselij.
4. člen
Podana cena za m2koristne stanovanjske površine se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
5. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 1997 (Uradni list RS, št. 40/97).
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.