Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2576. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 7268.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja kot javno dobro parc. št. 610/9 posl. stavba 66 m² in dvorišče 74 m² v k.o. Bukovica.
2. člen
Nepremičnina z 1. členom tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po uradni objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-43/01
Nova Gorica, dne 22. aprila 2004.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Andrej Miška l. r.