Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2571. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2004, stran 7260.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00, 16/02 – sklep US, 51/02) in 16. člena Statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00 in 76/02) in 16. člena Odloka o pokopališčnem redu pogrebnih svečanosti Občine Markovci (Uradni vestnik Radio Tednika Ptuj, št. 7/99) je Občinski svet občine Markovci na 11. seji dne 15. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2004
I
Višina plačila za zastavonoša in govornika za leto 2004 je naslednja:
1. zastavonoša: neto 2.500 SIT
2. govornik: neto 4.500 SIT.
II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 380-05/04-1
Markovci, dne 15. marca 2004.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.