Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2565. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava, stran 7254.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03) ter 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 10. seji dne 26. aprila 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava (Uradni list RS, št. 45/01 in 66/02) se v 16. členu točki b) četrta alineja nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– ureditev utrjenih površin z gradnjo spremljajočih objektov za zbiranje, pridelavo in predelavo naravnih gnojil, če je posebej izkazan interes lokalne skupnosti in za to občinski svet izda soglasje, ki mora biti sprejeto z dvotretjinsko večino.«
2. člen
V 50. členu se zadnji odstavek nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Na območju urejanja odloka navedenega v 5. členu ni dovoljeno skladiščenje, odlaganje, sežiganje ali kakšen koli drugi način uničenja tistih odpadkov za katere občinski svet ne izda soglasje, ki mora biti sprejeto z dvotretjinsko večino.«
3. člen
V 58. členu se črta zadnji odstavek.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-0003/01
Lendava, dne 26. aprila 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.