Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2558. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik, stran 7240.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00), 28. člena Zakona o vrtcu (ZVrt-UPB1, Uradni list RS, št. 113/03), 40., 41., 44. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB3, Uradni list RS, št. 115/03) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je Občinski svet občine Kamnik na 13. seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
1. člen
V odloku se dopolni 2. člen odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok – vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96 in 48/99) tako, da se doda nova 11. točka
»11. Motnik – Polžki, Motnik 8«.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 022-4/04
Kamnik, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.