Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2554. Dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik, stran 7235.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99 in 23/01, 50/01, 49/02 in 37/03) in 119. člena poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 49/99 in 50/01) je Občinski svet občine Dobrovnik na 15. seji dne 28. aprila 2004 sprejel
D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Dobrovnik
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 49/99 in 50/01) se v 23. členu doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati niti izredne seje sveta, lahko Občinski svet odloča na korespondenčni seji.
Župan pošlje gradivo za korespondenčno sejo članom Občinskega sveta ter navede, komu in kdaj naj pisno sporočijo svoja stališča in pripombe. Rok za sporočanje stališč in pripomb ne sme biti krajši od 24 ur.
Če več kot dve tretjini članov občinskega sveta sporoči, da nima pripomb in da se strinja s predloženim sklepom, je gradivo oziroma sklep sprejet.
Št. 032-5/2004-2
Dobrovnik, dne 22. aprila 2004.
Župan – Polgármester
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.