Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2545. Sprememba in dopolnitev sklepa o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 7214.

Na podlagi 12. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Črnomelj na 14. seji dne 22. 4. 2004 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
S K L E P A
o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
V 3. členu Sklepa o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 81/03) se zamenja številka »16/3« s številko »16/4«.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000/17/2001
Črnomelj, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.