Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2211. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 5916.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl US, 110/02 – ZGO-1 in 126/03 – ZDARS-A) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V Uredbi o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02 in 59/03) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(Višina letnega povračila za uporabo cest po vrstah vozil)
Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil, glede na podatke, razvidne iz veljavnega prometnega dovoljenja in drugih evidenc in listin, določenih s predpisi o obračunu letnega povračila za uporabo cest, določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo, trikolo s prostornino motorja nad 50 ccm in štirikolo (L3e-MOTORNO KOLO, L4e-MOTORNO KOLO, L5e-TRIKOLO in L7e-ŠTIRIKOLO) glede na prostornino njegovega motorja:
– do vključno 125 cm3                2.549 tolarjev,
– nad 125 cm3 do vključno 500 cm3          3.824 tolarjev,
– nad 500 cm3                    5.089 tolarjev;
2. vse vrste osebnih avtomobilov (M1-OSEBNI AVTOMOBIL), razen vozil iz 3. in 4. točke tega člena, ter za bivalna motorna vozila (M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«), glede na prostornino njihovega motorja:
– do vključno 1350 cm3               11.462 tolarjev,
– nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3         17.188 tolarjev,
– nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3         25.464 tolarjev,
– nad 2500 cm3                   45.839 tolarjev;
3. kombinirano vozilo (M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »AF-večnamensko vozilo« in N1-TOVORNO VOZILO z obliko nadgradnje: »SB-neprebojno vozilo«) 27.376 tolarjev;
4. vozilo avtošole (M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »avtošola«) in pogrebno vozilo (M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »SD-pogrebno vozilo«) 11.462 tolarjev;
5. avtobus (M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS), glede na število sedežev, za vsak sedež 761 tolarjev;
6. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO), glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso:
-------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa  Tolarjev  Dovoljena skupna masa (pravilnik o
                   dimenzijah, masah in opremi vozil,
                   Uradni list RS, št. 24/96 in 17/00;
                   v nadaljnjem besedilu: pravilnik*)
-------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t       27.376
Nad 4 t do vključno 5 t   34.222
Nad 5 t do vključno 6 t   41.069
Nad 6 t do vključno 7 t   47.915
Nad 7 t do vključno 8 t   54.762
Nad 8 t do vključno 9 t   61.608
Nad 9 t do vključno 10 t   68.455
Nad 10 t do vključno 11 t  75.301
Nad 11 t do vključno 12 t  82.147
Nad 12 t do vključno 13 t  88.994
Nad 13 t do vključno 14 t  95.840
Nad 14 t do vključno 15 t  102.687
Nad 15 t do vključno 16 t  109.533
Nad 16 t do vključno 17 t  116.380
Nad 17 t do vključno 18 t  123.226  1. točka 6. člena pravilnika
Nad 18 t do vključno 19 t  130.073
Nad 19 t do vključno 20 t  136.919
Nad 20 t do vključno 21 t  143.766
Nad 21 t do vključno 22 t  150.612
Nad 22 t do vključno 23 t  157.459
Nad 23 t do vključno 24 t  164.305
Nad 24 t do vključno 25 t  171.152  2.a točka 6. člena pravilnika
Nad 25 t do vključno 26 t  177.998  2.b točka 6. člena pravilnika
Nad 26 t do vključno 27 t  184.845
Nad 27 t do vključno 28 t  191.691
Nad 28 t do vključno 29 t  198.538
Nad 29 t do vključno 30 t  205.384
Nad 30 t do vključno 31 t  212.231
Nad 31 t do vključno 32 t  219.077  3. in 4. točka 6. člena pravilnika
-------------------------------------------------------------------------
* 1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema
 (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma, če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
2. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za tovorno bivalno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SA-bivalno vozilo«) določbe 2. točke tega člena, za tovorno vozilo za posebne namene: prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom:, »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«) pa veljajo določbe 9. točke tega člena.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo (N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO in N3-TOVORNO VOZILO), katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po pravilniku.
7. vlečno vozilo – specialni vlačilec, specialni vlačilec z dvigalom in večnamenski vlačilec (N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BD«) ter vlečno vozilo s polpriklopnikom – sedlasti vlačilec in sedlasti vlačilec z dvigalom (N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO, oboje z obliko nadgradnje: »BC«), glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
-----------------------------------------------------------
Moč motorja    Največja dovoljena        Tolarjev
vlečnega vozila  masa skupine vozil
-----------------------------------------------------------
do 52,92 kW    do vključno 12 t          82.127
do 57,33 kW    nad 12 t do vključno 13 t     88.973
do 61,74 kW    nad 13 t do vključno 14 t     95.820
do 66,15 kW    nad 14 t do vključno 15 t     102.666
do 70,56 kW    nad 15 t do vključno 16 t     109.513
do 74,97 kW    nad 16 t do vključno 17 t     116.359
do 79,38 kW    nad 17 t do vključno 18 t     123.206
do 83,79 kW    nad 18 t do vključno 19 t     130.052
do 88,20 kW    nad 19 t do vključno 20 t     136.899
do 92,61 kW    nad 20 t do vključno 21 t     143.745
do 97,02 kW    nad 21 t do vključno 22 t     150.592
do 101,43 kW   nad 22 t do vključno 23 t     157.438
do 105,84 kW   nad 23 t do vključno 24 t     164.285
do 110,25 kW   nad 24 t do vključno 25 t     171.131
do 114,66 kW   nad 25 t do vključno 26 t     177.978
do 119,07 kW   nad 26 t do vključno 27 t     184.824
do 123,48 kW   nad 27 t do vključno 28 t     191.671
do 127,89 kW   nad 28 t do vključno 29 t     198.517
do 132,30 kW   nad 29 t do vključno 30 t     205.364
do 136,71 kW   nad 30 t do vključno 31 t     212.210
do 141,12 kW   nad 31 t do vključno 32 t     219.057
do 145,53 kW   nad 32 t do vključno 33 t     225.903
do 149,94 kW   nad 33 t do vključno 34 t     232.749
do 154,35 kW   nad 34 t do vključno 35 t     239.596
do 158,76 kW   nad 35 t do vključno 36 t     246.442
do 163,17 kW   nad 36 t do vključno 37 t     253.289
do 167,58 kW   nad 37 t do vključno 38 t     260.135
do 171,99 kW   nad 38 t do vključno 39 t     266.982
Nad 172,00 kW   nad 39 t do vključno 40 t     273.828
-----------------------------------------------------------
za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) – 6. in 7. točka pravilnika)*
-----------------------------------------------------------
do 180,81 kW   nad 40 t do vključno 41 t     280.613
do 185,22 kW   nad 41 t do vključno 42 t     287.460
do 189,83 kW   nad 42 t do vključno 43 t     294.306
Nad 189,84 kW   nad 43 t do vključno 44 t     301.153
-----------------------------------------------------------
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »DA«), ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom, se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po pravilniku.
8. priklopno vozilo osebnih vozil in priklopno vozilo avtobusov, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, ter tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov (O1-PRIKLOPNO VOZILO, O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO), glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno maso priklopnika:
-----------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa  Tolarjev  Dovoljena skupna masa (po pravilniku)*
-----------------------------------------------------------------------------
do vključno 3.5 t       6.363
Nad 3.5 do vključno 4 t   16.427
Nad 4 t do vključno 5 t   20.539
Nad 5 t do vključno 6 t   24.651
Nad 6 t do vključno 7 t   28.763
Nad 7 t do vključno 8 t   32.875
Nad 8 t do vključno 9 t   36.987
Nad 9 t do vključno 10 t   41.099
Nad 10 t do vključno 11 t  45.211
Nad 11 t do vključno 12 t  49.323
Nad 12 t do vključno 13 t  53.435
Nad 13 t do vključno 14 t  57.547
Nad 14 t do vključno 15 t  61.659
Nad 15 t do vključno 16 t  65.771
Nad 16 t do vključno 17 t  69.883
Nad 17 t do vključno 18 t  73.995  1. točka 6. člena pravilnika
Nad 18 t do vključno 19 t  78.107
Nad 19 t do vključno 20 t  82.219
Nad 20 t do vključno 21 t  86.331
Nad 21 t do vključno 22 t  90.443
Nad 22 t do vključno 23 t  94.555
Nad 23 t do vključno 24 t  98.667  2.c točka 6. člena pravilnika
-----------------------------------------------------------------------------
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do 18t);
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t);
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke veljajo za priklopno bivalno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z obliko nadgradnje: »SE-bivalna prikolica«) določbe 2. točke tega člena, za tovorno priklopno vozilo za posebne namene: prodajalna, knjižnica in zabaviščno vozilo ter za prevoz čebel in prevoz konj (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »prodajalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »za prevoz čebel«, »za prevoz konj«) pa veljajo določbe 10. točke.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom, plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po pravilniku.
9. delovno vozilo (N1-DELOVNO VOZILO, N2-DELOVNO VOZILO in N3-DELOVNO VOZILO), ne glede na skupno maso vozila 5.089 tolarjev. Po tej točki se obračunava povračilo tudi za specialni vlačilec – UNIMOG.
10. delovno priklopno vozilo (O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozil: »delovno«), ne glede na skupno maso vozila 1.275 tolarjev.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedilom »vlečna vozila« doda besedilo »(N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO)«.
V drugem odstavku se za besedo »avtobuse« doda besedilo »(M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS)«.
V tretjem odstavku se za besedilom »vlečna vozila« doda besedilo »(N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N2-VLEČNO VOZILO in N3-VLEČNO VOZILO)«.
V četrtem odstavku se za besedo »avtobuse« doda besedilo »(M2-AVTOBUS in M3-AVTOBUS)«.
3. člen
V drugi alinei 4. člena se za besedo »gasilska« doda besedilo »(M1-OSEBNI AVTOMOBIL, M2-AVTOBUS, M3-AVTOBUS, N1-TOVORNO VOZILO, N2-TOVORNO VOZILO, N3-TOVORNO VOZILO, N1-DELOVNO VOZILO, N2-DELOVNO VOZILO, N3-DELOVNO VOZILO, O2-PRIKLOPNO VOZILO, O3-PRIKLOPNO VOZILO in O4-PRIKLOPNO VOZILO, vsa z dodatnim opisom: »gasilsko«)«.
Tretja, četrta in peta alinea se spremenijo tako, da se glasijo:
»– za vozila prve pomoči iz 2. točke 2. člena te uredbe (M1-OSEBNI AVTOMOBIL z obliko nadgradnje: »SC-reševalno vozilo«);
– za traktorje (T1-TRAKTOR, T2-TRAKTOR, T3-TRAKTOR, T4-TRAKTOR in T5-TRAKTOR) in traktorske priklopnike (11/6) (R1a-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK, R1b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK, R2a-TRAKTORSKI PRIIKLOPNIK, R2b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK, R3a-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK, R3b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK, R4a-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK in R4b-TRAKTORSKI PRIKLOPNIK);
– za kolesa z motorjem (L1e-KOLO Z MOTORJEM), trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm (L2e-TRIKOLO) in lahka štirikolesa (L6e-LAHKO ŠTIRIKOLO);«.
Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– za lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg (O1-PRIKLOPNO VOZILO);«.
Dosedanji šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(Oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest)
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest iz 2. in 3. točke 2. člena te uredbe se lahko uveljavi za osebne avtomobile (M1-OSEBNI AVTOMOBIL) z motorjem delovne prostornine bencinskega motorja do vključno 1800 ccm in dizelskega motorja do vključno 1900 ccm, osebne avtomobile z avtomatskim menjalnikom z delovno prostornino bencinskega motorja do vključno 2000 ccm in dizelskega motorja do vključno 2200 ccm ter za kombinirana vozila (M1-OSEBNO VOZILO z obliko nadgradnje: »AF-večnamensko vozilo«), prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:
– oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
– oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
– oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb in
– otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, ki jih zdravstveni zavodi spremljajo kot rizične v razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe, izdane na podlagi mnenja izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po tretji alinei prvega odstavka tega člena se za odrasle osebe uveljavlja na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe o priznanem statusu invalida v skladu s predpisi o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, za otroke in mladostnike pa na podlagi predložitve na vpogled originalne odločbe pristojnega centra za socialno delo, izdane na podlagi izvedenskega mnenja o razvrščanju otrok in mladostnikov v telesnem in duševnem razvoju.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest po četrti alinei prvega odstavka tega člena se uveljavlja z originalnim potrdilom zdravstvenega doma oziroma drugega zdravstvenega zavoda, ki opravlja specialistično pediatrično dejavnost. Mnenje ne sme biti starejše od šestih mesecev.
Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest lahko upravičenec iz tega člena, starejši od 18 let, uveljavlja za eno vozilo, ki je v njegovi lasti. Za upravičence iz tega člena, starejše od 18 let, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, lahko oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest za eno vozilo uveljavlja upravičenčev skrbnik. Za upravičence iz tega člena, mlajše od 18 let, lahko oprostitev plačila za uporabo cest za eno vozilo uveljavljajo njegovi starši oziroma tisti od staršev, pri katerem otrok živi, v primeru ko otrok ne živi pri obeh starših, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej.
Oprostitev za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.«.
5. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vračilo sorazmernega deleža letnega povračila za uporabo cest se upravičencem vrne na transakcijski račun.«.
6. člen
V drugem odstavku 12.a člena se besedilo »osme, devete in desete točke 2. člena te uredbe« nadomesti z besedilom »6., 7. in 8. točke 2. člena te uredbe«.
7. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 425-00/2001-7
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-2411-0026
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost