Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2206. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 5904.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in 110/02 –ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Bistrica ob Sotli,
– Izpostava Rogatec;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški Travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Petrina,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Ptuj,
– Izpostava Zavrč;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Gibina,
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Ormož,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Središče ob Dravi,
– Izpostava ŽP Lendava,
– Izpostava ŽP Središče ob Dravi;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Jelšane,
– Izpostava Starod,
– Izpostava Terminal Sežana,
– Izpostava ŽP Hrpelje Kozina,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava ŽP Dobova.
2. člen
(1) Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se delijo na mejne in blagovne izpostave.
(2) Mejna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom blaga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj ali na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda, ne glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno. Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to uredbo.
(3) Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom, ki se ji predloži, in nad blagom, za katero je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, določeno, da opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.
3. člen
Na mejnih izpostavah se predloži blago za vnos na oziroma iznos iz carinskega območja in lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje ocarinjenega blaga, ki se iznaša iz carinskega območja;
b) predložitev in deklariranje blaga za tranzitni postopek;
c) predložitev in carinjenje blaga v potniškem prometu in blaga, ki se v skladu s predpisi lahko deklarira ustno, ali, če gre za izvajanje poenostavitev, na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;
d) carinjenje blaga za izvoz in ponovni izvoz, do vrednosti 3000 EUR, če zanj ne veljajo prepovedi in omejitve;
e) carinjenje blaga v skladu s predpisi o maloobmejnem prometu;
f) izstop kmetijskega blaga, ki je v primeru izvoza deležno izvoznih spodbud.
4. člen
Na posameznih mejnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila iz 3. člena te uredbe:
a) opravila iz a), b), c), d), e) in f) točke na izpostavah:
– Letališče Brnik,
– Petišovci,
– Dragonja,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Jelšane,
– Starod,
– Obrežje,
– ŽP Dobova;
b) opravila iz a), b), c), d) in f) točke na izpostavi:
– Luka Koper;
c) opravila iz a), b), c), d) in e) točke na izpostavah:
– Pošta Ljubljana,
– Petrina,
– Metlika,
– Rogatec, mejni prehod Dobovec,
– Središče ob Dravi,
– Sočerga,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– ŽP Hrpelje – Kozina,
– ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce;
d) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavi:
– Letališče Maribor;
e) opravila iz a), b), c) in e) točke na izpostavah:
– Piran,
– Piran, mednarodni morski mejni prehod Izola,
– Piran, mednarodni morski mejni prehod Koper,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Babno Polje;
f) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavi:
– Sečovlje, letališče Portorož;
g) opravila iz a), c), d) in e) točke na izpostavi:
– Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec;
h) opravila iz a), c) in e) točke na izpostavah:
– ŽP Središče ob Dravi,
– Sečovlje;
i) opravila iz b), c) in e) točke na izpostavi:
– Bistrica ob Sotli;
j) opravila iz c) in e) točke na izpostavah:
– Metlika, mejni prehod Vinica,
– Metlika, mejni prehod ŽP Metlika,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod Orešje,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod Imeno,
– Rogatec,
– Ormož,
– Gibina,
– Gibina, mejni prehod Razkrižje,
– ŽP Lendava,
– Sočerga, mejni prehod Podgorje,
– Zavrč, mejni prehod Meje,
– Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec,
– Obrežje, mejni prehod Slovenska vas,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Podplanina;
k) opravila iz e) točke na izpostavah:
– Petrina, mejni prehod za obmejni promet Osilnica,
– Petrina, mejni prehod za obmejni promet Sodevci,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Krasinec,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Božakovo,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Krmačina,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Radovica,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Brezovica,
– Metlika, mejni prehod za obmejni promet Žuniči,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Rakovec,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Stara vas – Bizeljsko,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Nova vas ob Sotli,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Sedlarjevo,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Podčetrtek,
– Rogatec, mejni prehod za obmejni promet Rajnkovec,
– Rogatec, mejni prehod za obmejni promet Rogatec I,
– Središče ob Dravi, mejni prehod za obmejni promet Središče ob Dravi I,
– ŽP Lendava, mejni prehod za obmejni promet Hotiza,
– Sočerga, mejni prehod za obmejni promet Brezovica pri Gradinu,
– Sočerga, mejni prehod za obmejni promet Rakitovec,
– Zavrč, mejni prehod za obmejni promet Drenovec,
– ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod za obmejni promet Novi kot,
– Jelšane, mejni prehod za obmejni promet Novokračine,
– Starod, mejni prehod za obmejni promet Starod I,
– Obrežje, mejni prehod za obmejni promet Planina v Podboču.
5. člen
(1) Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno z vložitvijo skupne deklaracije in izvajanje carinskega nadzora;
b) izvozno in uvozno carinjenje in carinjenje za tranzit vseh vrst blaga, za katerega se vloži pisna carinska deklaracija ali deklaracija, vložena z uporabo sredstev za avtomatsko izmenjavo podatkov, razen, če ni s tem ali z drugimi predpisi določena omejitev glede kraja carinjenja blaga;
c) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj za poenostavitve, ki jih izdaja Generalni carinski urad;
d) izvozno carinjenje kmetijskega blaga, ki je v primeru izvoza deležno izvoznih spodbud.
(2) Generalni direktor ali generalna direktorica Carinske uprave Republike Slovenije lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago carini samo pri določenih izpostavah.
6. člen
Na posameznih blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja opravila iz 5. člena te uredbe:
a) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavah:
– Terminal Ljubljana,
– Novo Mesto,
– Celje,
– Dravograd,
– Murska Sobota,
– Plavški travnik,
– Luka Koper,
– Maribor,
– Vrtojba,
– Terminal Sežana,
– Obrežje;
b) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavah:
– Ljubljana,
– Kranj,
– Letališče Brnik,
– Pošta Ljubljana,
– Metlika,
– ŽP Središče ob Dravi,
– ŽP Lendava,
– Dragonja,
– Letališče Maribor,
– Ptuj,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– Jelšane,
– ŽP Dobova;
c) opravila iz b) in c) točke na izpostavi:
– Jarše.
7. člen
(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih opravljajo naslednje organizacijske enote:
Nadzor nad cevovodi opravlja:
– Izpostava ŽP Lendava:
a) z Republiko Hrvaško: JANAF Petišovci – Virje.
Nadzor nad plinovodi opravljajo:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld – Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica – Vrtojba;
– Izpostava Terminal Sežana:
a) z Republiko Italijo: Trst-Sežana;
– Izpostava Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec – Hum na Sutli.
Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor – Kainachtal 473, Maribor – Kainachtal 474 in Podlog – Obersielach;
b) z Republiko Italijo: Divača – Redipuglia, Divača – Padricciano, Sežana-Trst;
c) z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1, Krško-Zagreb 2, Divača – Melina, Cirkovce – Mraclin, Divača – Pehlin, Formin – Nedeljanec, Brestanice – Samobor, Ilirska Bistrica – Buje.
Nadzor nad vodovodi opravljajo:
a) z Republiko Italijo:
– Izpostava Vrtojba: Golo Brdo-Breg, Nova Gorica-Gorica,
– Izpostava Terminal Sežana: Lipica – Bazovica, Sežana-Trst;
b) z Republiko Hrvaško:
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod – Opatija,
– Izpostava Luka Koper: Sečovlje – Gradole in Hrvoji – Slušnica.
(2) Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga.
(3) Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se to prenosno sredstvo nahaja.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 124/00, 8/01, 41/01, 25/02, 134/03, 18/04 in 29/04).
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Št. 024-15/2000-8
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0095
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost