Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2196. Odlok o spremembah odloka o podelitvi priznanj in nagrad Občine Železniki, stran 5863.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Železniki (UVG, 6/95, 18/96, 47/96 in 36/98) je Občinski svet občine Železniki na 12. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o podelitvi priznanj
in nagrad Občine Železniki
1. člen
V odloku o podelitvi priznanj in nagrad Občine Železniki (UVG, št. 22/97 in 15/99) se 4. člen spremeni tako, da se glasi: »Naziv častni občan podeljuje občinski svet občanom Občine Železniki, državljanom Republike Slovenije ali tujim državljanom za:
– posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture,
– izjemno delovanje, stvaritve in dosežke na področju družbenega življenja in dela,
– plodno življenjsko delo,
– druge izjemne dosežke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k razvoju, prepoznavnosti in ugledu Občine Železniki doma ali v tujini.
Podeli se največ en naziv častnega občana, ni pa nujno vsako leto«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi: »Plaketo občine podeljuje občinski svet posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom ter drugim organizacijam ali skupnostim:
– za večletne izjemne uspehe na posameznih področjih družbenih dejavnosti in gospodarstva,
– za dosežke trajnega pomena,
– ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
– ob življenjskem ali delovnem jubileju,
– ob drugih posebnih in pomembnih primerih, ki prispevajo k razvoju in ugledu Občine Železniki.
Podelita se največ dve plaketi letno«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi: »Priznanje Občine Železniki se podeli posameznikom, skupini posameznikov, društvom ter drugim organizacijam za:
– enkratne izjemne dosežke v zadnjem letu, kot vzpodbudo za nadaljnje strokovno delo oziroma aktivnosti na posameznih področjih delovanja,
– dejanja, ki se odražajo v humanitarnem odnosu do soljudi.
Podelijo se največ tri priznanja letno«.
4. člen
Črta se prvi stavek 9. člena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 080-09-2847
Železniki, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l. r.