Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2188. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 5857.

Na podlagi 29. člena. zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 6. 4. 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino: parc. št. 7 pot v izmeri 2498 m2 k.o. Lenart, pripisani pri vl. št. 376.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. 376 k.o. Lenart in pripiše k vl. št. 874 iste k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-2/04
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.