Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2187. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi, stran 5857.

Na podlagi 8. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 99/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve ter odločb US RS) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03), je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 6. aprila 2004 sprejel
S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javnega dobra za naslednjo nepremičnino:
1. Parc. št. 606/1 pot v izmeri 206 m2in parc. št. 660/3 pot v izmeri 176 m2, pripisano pri vl. št. 276 k.o. Malna.
Ta parcela postane lastnina Občine Lenart in se odpiše od zemljiškoknjižnega vl. št. 276 k.o. Malna in se za njo odpre nov vložek v isti k.o.
2. člen
Okrajno sodišče v Lenartu, po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine Lenart na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46404-1/04
Lenart, dne 6. aprila 2004.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.