Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2183. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje, stran 5852.

Na podlagi 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/79, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločb Ustavnega sodišča RS) ter 18. in 98. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet občine Grosuplje na 18. redni seji dne 21. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje
I
S tem odlokom preneha veljavnost odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 19/96) in s tem se ukinja Stanovanjski sklad Občine Grosuplje.
II
Skladno s prenehanjem veljavnosti odloka iz 1. člena se iz registra neprofitnih stanovanjskih organizacij pod zaporedno številko 34/97 Ministrstva za okolje in prostor, Stanovanjski sektor, izbriše Stanovanjski sklad Občine Grosuplje.
III
S prenehanjem veljavnosti odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Grosuplje preneha veljati tudi statut stanovanjskega sklada (Uradni list RS, št. 49/96).
IV
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 362-22/96
Grosuplje, dne 21. aprila 2004.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.