Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2182. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 5852.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US 73/95, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01, 87/01, 16/02 – sklep US,51/02, 108/03 – odl. US) in 16. člena statuta Občine Dravograd (MUV, št. 22/03) je Občinski svet občine Dravograd na 15. seji dne 26. 2. 2004 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
I
Na zemljišču parc. št. 286/2 cesta v izmeri 168 m2 pripisanem pri z.k. vl. št. 78 k.o. Vrata preneha status javnega dobra.
II
Na zemljišču iz I. točke tega sklepa se po prenehanju javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu vpiše lastninska pravica v korist Občine Dravograd do celote.
III
Ta sklep začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 465-03-2/2004-14
Dravograd, dne 26. februarja 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.