Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2181. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega brezplačnega parkiranja v Občini Dravograd, stran 5851.

Na podlagi odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 15/1989) in odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o parkirnem redu na območju občine Dravograd (MUV, št. 18/2003) je Občinski svet občine Dravograd na seji dne 29. 3. 2004 sprejel
S K L E P
o določitvi območij kratkotrajnega brezplačnega parkiranja v Občini Dravograd
1
Kot parkirišča oziroma območje kratkotrajnega brezplačnega parkiranja za osebna vozila (modre cone), se na območju Občine Dravograd določijo:
– parkirišča pred vhodom v Vrtec Dravograd,
– del ulice Trg 4. julija 31 – pred Blagovnico,
– parkirišča ob Blagovnico Dravograd,
– del ulice Trg 4. julija, na desni strani cestišča, gledano v smeri proti mejnemu prehodu Vič, od hišne številke 24 (Bač) do hišne številke 56 (Pečnik).
2
Na parkiriščih iz 1. točke tega sklepa je parkiranje brezplačno, vendar časovno omejeno na največ 60 minut, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro ter v sobotah od 8. do 12. ure.
Dovoljeni čas parkiranja voznik dokazuje s parkirno uro.
3
Letni pavšal za stanovalce za parkirišča v parkirnih modrih conah znaša 25.000 SIT.
S plačilom omenjenega zneska si stanovalci pridobijo pravico do neomejenega parkiranja na prej omenjenih območjih.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 062-2/2002-9 z dne 31. 7. 2003 s spremembo z dne 2. 12. 2003.
Št. 062-02-1/2004
Dravograd, dne 29. marca 2004.
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala, dr. vet. med. l. r.