Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2176. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003, stran 5846.

Na podlagi 10. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99 in 2/02) je Občinski svet občine Ajdovščina na 12. seji dne 15. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2003.
2. člen
V letu 2003 so bili doseženi naslednji prihodki in odhodki:
---------------------------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov  Račun finančnih terjatev  Račun financiranja
        in odhodkov     in naložb
---------------------------------------------------------------------------------
Prihodki    2.691,707.240    –             –
Prenos sred.   269,030.753    –             –
Odhodki     2.732,792.080    –             1,017.462
Primanjkljaj        –    –             1,017.462
Presežek     227,945.913    –             –
---------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek sredstev v bilanci prihodkov in odhodkov proračuna v višini 226,928.451 SIT se prenese v proračun leta 2004 in se porabi za pokrivanje tekočih odhodkov leta 2004. V presežku so zajeta naslednja namenska sredstva: kmetijska sredstva v višini 4,660.005,11 SIT.
4. člen
Splošni del proračuna je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/2004
Ajdovščina, dne 15. aprila 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.