Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2175. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2004, stran 5845.

Na podlagi sedmega odstavka 6. člena odredbe o pogojih za vračilo in o načinu vračila trošarine za mineralna olja, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, št. 48/99) in uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin (Uradni list RS, št. 38/01, 47/01, 57/01, 61/01, 81/01, 85/01, 5/02, 1/03, 6/03, 12/03, 16/03, 22/03, 32/03, 39/03, 44/03, 55/03, 71/03, 81/03, 86/03, 90/03, 93/03, 98/03, 104/03, 109/03, 121/03, 129/03, 4/04, 9/04, 15/04, 19/04, 24/04, 30/04 in 36/04) minister za finance objavlja
P O V P R E Č N I Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen v marcu 2004
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen iz 2. točke tretjega odstavka 54. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo) je v obdobju od 1. 3. 2004 do 31. 3. 2004 znašal 75.574 tolarjev na 1000 litrov.
Št. 426-07-3/2003/14
Ljubljana, dne 23. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0105
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance