Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2172. Pravilnik o merilih čistosti za aditive, stran 5843.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o merilih čistosti za aditive
1. člen
Ta pravilnik določa merila čistosti za aditive, ki se lahko uporabljajo v proizvodnji živil.
Poleg meril čistosti morajo aditivi izpolnjevati tudi pogoje, ki jih določa predpis, ki ureja aditive.
2. člen
Merila čistosti veljajo za naslednje skupine aditivov:
I. za sladila, ki se uporabljajo v živilih,
II. za barvila, ki se uporabljajo v živilih,
III. za aditive za živila, razen barvil in sladil.
3. člen
Merila čistosti, ki so v Prilogi tega pravilnika in so objavljena skupaj z njim na spletni strani Ministrstva za zdravje http://www.gov.si/mz, povzemajo priloge naslednjih direktiv:
– Direktive Sveta 78/663/EGS (UL L 223, 14. 8. 1978) z vsemi spremembami;
– Prve Direktive Komisije 81/712/EGS (UL L 257, 10. 9. 1981) z vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 95/31/ES (UL L 178, 28. 7. 1995) z vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 95/45/ES (UL L 226, 22. 9. 1995) z vsemi spremembami;
– Direktive Komisije 96/77/ES (UL L 339, 30. 12. 1996) z vsemi spremembami.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih čistosti za aditive (Uradni list RS, št. 68/02).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. maja 2004.
Št. 0220-57/2003
Ljubljana, dne 15. aprila 2004.
EVA 2004-2711-0012
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje