Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2171. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ekstrakcijskih topilih, stran 5843.

Na podlagi 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1 in 58/02 – ZMR-1) in petega odstavka 6. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi pravilnika o ekstrakcijskih topilih
1. člen
V pravilniku o ekstrakcijskih topilih (Uradni list RS, št. 7/01) se v v prvem odstavku 5. člena 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca ali tistega, ki ekstrakcijsko topilo pakira ali prodaja v Skupnosti;«.
2. člen
V prilogi se 2. delu v drugem stolpcu tabele pri besedah »Metanol« in »Propan-2-ol« doda besedilo »za vse uporabe«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-01-17/00
Ljubljana, dne 16. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0227
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje