Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2166. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja, stran 5826.

Na podlagi 72. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 80/97 – odl. US RS, 69/98 in 67/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja uradnih evidenc s področja zaposlovanja (Uradni list RS, št. 85/02) se v 16. členu za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– brez prijavljenega prebivališča v Republiki Sloveniji,«.
Dosedanje četrta do štirinajsta alinea postanejo peta do petnajsta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-005/99-006
Ljubljana, dne 28. aprila 2004.
EVA 2004-2611-0027
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost