Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2156. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi na Primorskem v študijskem letu 2004/2005, stran 5764.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvi vpisa na Univerzi
na Primorskem v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze na Primorskem 14. aprila 2004 tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE KOPER:
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturni študiji in antropologija;
2. FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER:
– 140 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Management;
3. PEDAGOŠKA FAKULTETA KOPER:
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja;
4. TURISTICA – VISOKA ŠOLA ZA TURIZEM PORTOROŽ:
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Hotelirstvo in turizem;
5. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0061
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik