Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2154. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2004/2005, stran 5763.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu, sprejetem na seji senata Univerze v Mariboru 13. aprila 2004 tako, da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA:
– 330 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Poslovna ekonomija;
2. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medijske komunikacije,
– 150 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika;
3. FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE:
– 140 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Organizacija in management sistemov,
– 190 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Organizacija in management;
4. FAKULTETA ZA POLICIJSKO-VARNOSTNE VEDE:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Varstvoslovje,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varstvoslovje,
– 50 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Varstvoslovje v 3. letniku;
5. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 80 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Splošna medicina;
6. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Razredni pouk,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Glasbena pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Filozofija in …,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija in …,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika in...,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija in …,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina in …,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – angleščina,
– 45 vpisnih mest za redni univerzitetni nepedagoški program Prevajanje in tolmačenje – nemščina,
– 75 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 45 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja;
7. PRAVNA FAKULTETA:
– 170 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo;
8. VISOKA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
– 140 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 170 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega.
II
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0056
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik