Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2153. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2004/2005, stran 5761.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi
v Ljubljani v študijskem letu 2004/2005
I
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 13. aprila 2004, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji:
1. AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO:
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija,
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija;
2. AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST:
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo,
– 7 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje,
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo;
3. BIOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biotehnologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo – agronomija in hortikultura,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi viri,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Živilska tehnologija;
4. EKONOMSKA FAKULTETA:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola;
5. FAKULTETA ZA ARHITEKTURO:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura;
6. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE:
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem programu Družboslovna informatika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – analitsko-teoretska smer,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – smer družboslovna informatika,
– 28 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer obramboslovje,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo,
– 23 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Novinarstvo,
– 33 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija,
– 6 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku;
7. FAKULTETA ZA FARMACIJO:
– 135 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina;
8. FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO:
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija,
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gradbeništvo;
9. FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO:
– 115 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varstvo pri delu in požarno varstvo;
10. FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO:
– 180 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Računalništvo in informatika,
– 135 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Računalništvo in informatika;
11. FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO:
– 130 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialno delo,
– 65 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Socialno delo,
– 300 vpisnih mest za izredni študij po univerzitetnem programu Socialno delo v 4. letniku;
12. FAKULTETA ZA ŠPORT:
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja;
13. FAKULTETA ZA UPRAVO:
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava (v Ljubljani),
– 100 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Uprava;
14. FILOZOFSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo,
– 33 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Arheologija,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Pedagogika – smer andragogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika – smer pedagogika,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija,
– 90 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Umetnostna zgodovina,
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Zgodovina,
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Slovenski jezik in književnost,
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Bibliotekarstvo,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Nemški jezik in književnost,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Španski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Ruski jezik in književnost,
– 40 vpisnih mest za redni enopredmetni univerzitetni program Prevajalstvo – usmeritev angleščina-nemščina,
– 20 vpisnih mest za redni enopredmetni univerzitetni program Prevajalstvo – usmeritev angleščina-italijanščina;
15. MEDICINSKA FAKULTETA:
– 200 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina,
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija;
16. NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA:
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika;
17. PEDAGOŠKA FAKULTETA:
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Razredni pouk – Ljubljana,
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika,
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika,
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Defektologija,
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja,
– 90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja v 3. letniku;
18. VETERINARSKA FAKULTETA:
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo;
19. VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO:
– 100 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 90 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega,
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Babištvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija,
– 45 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo,
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija.
II
Vlada Republike Slovenije ni dala soglasja k sklepu, sprejetem na seji komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 13. aprila 2004, za omejitev vpisa na:
1. Akademiji za likovno umetnost:
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu Slikarstvo,
– za izredni študij po univerzitetnem študijskem programu; Restavratorstvo
2. Biotehniški fakulteti:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Biologija;
3. Fakulteti za družbene vede:
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Družboslovna informatika,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Sociologija – kadrovsko menedžerska smer,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Politologija – teoretsko analitska smer,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Politologija smer obramboslovje,
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje;
4. Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo:
– za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Geodezija;
5. Filozofski fakulteti:
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem programu Bibliotekarstvo,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem programu Etnologija in kulturna antropologija,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem programu Filozofija,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem programu Italijanski jezik in književnost,
– za redni študij po dvopredmetnem univerzitetnem programu Primerjalna književnost in literarna teorija,
– za redni študij po enopredmetnem univerzitetnem programu Prevajalstvo – smer nemščina/angleščina, francoščina, italijanščina.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot 5% nad številom vpisnih mest, razpisanem za državljane Republike Slovenije.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 624-00/2000-12
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0059
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik