Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2004 z dne 29. 4. 2004

Kazalo

2152. Sklep o sodelovanju in delitvi dela med Carinsko upravo Republike Slovenije in Statističnim uradom Republike Slovenije pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat v Republiki Sloveniji, stran 5761.

Na podlagi 21. člena in v povezavi z 2. členom Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94 – ZODPM, 23/96, 47/97, 23/99 – ZSOVA, 119/00, 30/01-ZODPM-C in 52/02 – ZDU-1) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o sodelovanju in delitvi dela med Carinsko upravo Republike Slovenije in Statističnim uradom Republike Slovenije pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat
v Republiki Sloveniji
1. člen
Statistični urad Republike Slovenije in Carinska uprava Republike Slovenije medsebojno sodelujeta pri izvajanju statističnega raziskovanja Intrastat (v nadaljevanju: Intrastat), to je statistike blagovne menjave med državami članicami Evropske unije.
2. člen
Statistični urad Republike Slovenije je nosilec statističnega raziskovanja ter vodi in nadzoruje celoten sistem tako, da:
– je odgovoren za metodologijo Intrastata in za implementacijo metodoloških sprememb in sprememb statistične zakonodaje za Intrastat v programske rešitve;
– upravlja z registrom za Intrastat in je odgovoren za vzpostavitev in vzdrževanje zajetja za Intrastat;
– izvaja kontrolo kakovosti podatkov in ocene podatkov;
– je odgovoren za razvoj programskih rešitev za Intrastat in njihovo nadgradnjo;
– je v celoti odgovoren za diseminacijo zunanjetrgovinskih statističnih podatkov vsem uporabnikom na nacionalni, evropski in mednarodni ravni;
– pripravlja in osvežuje gradiva, navodila in druga pojasnila za poročevalske enote ter vzdržuje spletno stran za Intrastat v okviru spletnih strani Statističnega urada;
– je odgovoren za izobraževanje lastnih kadrov za izvajanje Intrastata in nudi vso potrebno pomoč in znanje pri izobraževanju kadrov Carinske uprave Republike Slovenije.
3. člen
Carinska uprava Republike Slovenije zagotavlja izvajanje operativnih in vsebinskih nalog, in sicer:
– zbira in vnaša podatke za vse poročevalske enote v Sloveniji;
– opravlja kontrolo zajetja podatkov na podlagi izpisov poročevalskih enot iz registra za Intrastat;
– opravlja vsebinske kontrole podatkov s pomočjo interaktivne programske rešitve;
– dopolnjuje register za Intrastat s podatki, ki zadevajo sodelovanje s poročevalskimi enotami;
– nudi brezplačno pomoč poročevalskim enotam in drugim uporabnikom v smislu podajanja osnovnih informacij glede programske in strojne opreme, metodologije in uvrščanja blaga v Kombinirano nomenklaturo;
– pošilja opomine poročevalskim enotam, ki zamujajo s poročanjem ali ki nepopolno ali sploh ne poročajo;
– arhivira papirne obrazce za obdobje, kot je določeno v evropski zakonodaji za Intrastat;
– ureja spletne strani spletišča Intrastat, ki je namenjeno vključevanju poročevalskih enot v poročanje, spletnemu poročanju in nadzoru elektronskih pošiljk podatkov;
– skrbi za izobraževanje in preverjanje znanja delavcev v organizacijski enoti za Intrastat.
4. člen
Carinska uprava Republike Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije o podrobnejši določitvi nalog in ostalih medsebojnih razmerjih skleneta poseben sporazum.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od 1. maja 2004 dalje.
Št. 053-00/2004-1
Ljubljana, dne 22. aprila 2004.
EVA 2004-1611-0101
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik