Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2004 z dne 28. 4. 2004

Kazalo

2019. Odločba o določitvi preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti in majoneze, stran 5606.

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 3. člena pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01, 117/02, 62/03, 131/03, 31/04) in javnega razpisa za določitev preskusnih laboratorijev za ugotavljanje skladnosti živil (Uradni list RS, št. 17-18/04), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D L O Č B O
o določitvi preskusnih laboratorijev
za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti
in majoneze
I
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor, se določi kot organizacijo za ugotavljanje skladnosti jedilnih rastlinskih olj (razen oljčnega olja), jedilnih rastlinskih masti in majoneze za potrebe uradne kontrole oziroma inšpekcijskega nadzora glede kakovosti.
II
Na podlagi te odločbe bo z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitutom za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor, sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
III
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-59/2004/2
Ljubljana, dne 9. aprila 2004.
EVA 2004-2311-0240
mag. Franci But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano