Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1533. Odlok o spremembah odloka o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnega omrežja, stran 4009.

Na podlagi 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Vipava (Uradno glasilo, št. 5/95) in 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 13. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnega omrežja
1. člen
V odloku o opravljanju gospodarske javne službe oskrbe s plinom iz lokalnega omrežja (Uradno glasilo, št. 4/00 in 6/01), se spremeni besedilo 24. člena, tako da se glasi:
»Na oskrbovalnem območju je priključitev na distribucijsko omrežje in uporaba plina za nove stavbe, v katerih so vgrajene oziroma obratujejo energetske naprave skupne moči preko 50 kw, obvezna.
Za obstoječe stavbe nastopi obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba plina takrat, ko se v obstoječih stavbah izvajajo vzdrževalna dela na napeljavah za ogrevanje oziroma rekonstrukcija kotlovnice (če gre za energetske naprave skupne moči preko 50 kw).
Za stavbe, za katere ne obstaja obveznost priključitve na distribucijsko omrežje, se ob izdaji lokacijske informacije priključitev le priporoča.
V primeru, da bi priključitev povzročila nepopravljivo škodo na infrastrukturi – cestah oziroma na ostalih površinah in zato občina s priključitvijo ne soglaša, obveznost iz prvega in drugega odstavka tega člena odpade.
Obveznost priključitve se tudi ne nanaša na objekte, za katere je urejena oziroma s projekti predvidena uporaba obnovljivih virov energije (voda, sonce, veter), ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja.«
2. člen
Postopki v zvezi z dovoljenji za poseg v prostor, ki so bili pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo po določbah doslej veljavnega odloka oziroma po določbah spremenjenega odloka, če so za stranko ugodnejše.
3. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35204-0001/2004
Vipava, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti