Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1532. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003, stran 4009.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) ter 16. člena statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02 in 83/02) je Občinski svet občine Vipava na 13. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vipava za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Vipava za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti.
2. člen
Proračun Občine Vipava za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------------+-----------+------------+---------+
|      |  Bilanca|    Račun|  Račun|
|      | prihodkov|financiranja|finančnih|
|      |in odhodkov|      | terjatev|
|      |      |      |in naložb|
+------------+-----------+------------+---------+
|Prihodki  |623,580.810|      –| 897.710|
+------------+-----------+------------+---------+
|Odhodki   |597,075.234|      –|5,283.801|
+------------+-----------+------------+---------+
|Primanjkljaj|      |      |    -|
|      |      |      |4,386.091|
+------------+-----------+------------+---------+
|Presežek  | 26,505.576|      |     |
+------------+-----------+------------+---------+
Proračun vseh enajstih krajevnih skupnosti za leto 2003 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------------+----------+------------+---------+
|      |  Bilanca|    Račun|  Račun|
|      | prihodkov|financiranja|finančnih|
|      |    in|      | terjatev|
|      | odhodkov|      |in naložb|
+------------+----------+------------+---------+
|Prihodki  |42,588.006|      |     |
+------------+----------+------------+---------+
|Odhodki   |35,575.094|      |     |
+------------+----------+------------+---------+
|Primanjkljaj|     |      |     |
+------------+----------+------------+---------+
|Presežek  | 7,012.912|      |     |
+------------+----------+------------+---------+
Presežek sredstev proračuna Občine Vipava iz bilance prihodkov in odhodkov v višini 26,505.576 SIT se prenese med prenesena sredstva, primanjkljaj sredstev iz računa finančnih terjatev in naložb v višini 4,386.091 SIT se krije iz prenesenih sredstev preteklih let.
Presežek prihodkov nad odhodki proračunov krajevnih skupnosti v višini 7,012.912 SIT se prenese med prenesena sredstva (na osnovi doseženega presežka posamezne krajevne skupnosti; pri KS Podraga in KS Vipava se presežek odhodkov nad prihodki krije iz prenesenih sredstev preteklih let.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-0001/2004
Vipava, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti