Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1531. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2003, stran 4008.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01, 65/02 in 78/03) je Občinski svet občine Turnišče na 10. redni seji dne, 29. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Turnišče za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2003, ki ga sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter posebni del bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Turnišče, ki je sestavni del tega odloka.
2. člen
– Skupni prihodki proračuna Občine Turnišče so znašali 496,105.269,21 SIT.
– Skupni odhodki proračuna Občine Turnišče so znašali 493,064.267,24 SIT.
– Presežek prihodkov znaša 3,041.001,97 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna za leto 2003 v višini 3,041.001,97 SIT se prenese med prihodke proračuna Občine Turnišče za leto 2004.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 6/10-2004
Turnišče, dne 30. marca 2004.
Župan
Občine Turnišče
Jože Kocet l. r.
  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
  OBČINE TURNIŠČE ZA LETO 2002 kot priloga odloku

Prihodki
I.   Davčni prihodki            120,684.031,54
II.   Nedavčni prihodki           70,927.979,64
III.  Kapitalski prihodki            90.000,00
IV.   Prejete donacije                  –
V.   Transferni prihodki          274,403.258,03
Skupaj prihodki                496,105.269,21

Odhodki
I.   Tekoči odhodki             55,430.256,86
II.   Tekoči transferi           163,176.991,33
III.  Investicijski odhodki          2,869.351,60
IV.   Investicijski transferi        270,995.827,45
IV.   Skupaj drugi odhodki           591.840,00
Skupaj odhodki                493,064.267,24

Presežek prihodkov nad odhodki       3,041.001,97 SIT

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti