Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1527. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta "Ob Šmarski cesti" v Kopru (bencinski servis), stran 4004.

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1) ter 42. člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 27. 1. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta “Ob Šmarski cesti” v Kopru (bencinski servis), ki ga je izdelalo podjetje Studio Galeb iz Kopra v marcu 2004.
2
Javna razgrnitev bo potekala v času od 19. 4. 2004 do 18. 5. 2004:
– v prostorih Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper in
– v prostorih KS Škocjan.
3
Ogled razgrnjenega osnutka bo v avli upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na sedežu KS pa v času, ki ga določi svet krajevne skupnosti.
4
Javna obravnava predloga dokumenta bo 4. 5. ob 18. uri, v KS Škocjan, Cesta Marežganskega upora 6, 6000 Koper.
5
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen osnutek dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti ključne besede »ZN Ob Šmarski cesti-bencinski servis«)) do konca javne razgrnitve.
6
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3503-16/2003
Koper, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr. e 53/03 – ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), in data del 27. 1. 2004 il Sindaco ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
piano di edificazione della zona “Presso la Strada di Smarje” a Capodistria (distributore di benzina)
1
Si espone al pubblico la bozza delle modifiche ed integrazioni al piano di edificazione della zona “Presso la Strada di Smarje” a Capodistria (distributore di benzina), elaborata dall’impresa Studio Galeb di Capodistria nel marzo 2004.
2
L’esposizione al pubblico si protrarrà dal 19. 4. 2004 al 18. 5. 2004.
– Presso la sede del Comune città di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria
– Presso la sede della CL di San Canziano.
3
Chiunque può prendere visione della bozza esposta nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle 8 alle 17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4
Il dibattito pubblico, riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 4 maggio alle 18 presso la sede della CL di San Canziano, Strada della rivolta di Marezige, 6, 6000 Capodistria.
5
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le parole chiave “per piano di edificazione della zona “Presso la Strada di Smarje” a Capodistria (distributore di benzina) e ciò fino alla conclusione della pubblica esposizione.
5
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della RS.
Numero: 3503-16/2003
Capodistria, il 31. marzo 2004.
Il sindaco
Capodistria
Boris Popovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti