Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2004 z dne 8. 4. 2004

Kazalo

1524. Spremembe in dopolnitve pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje, stran 4001.

Na podlagi 3., 7. in 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), v skladu z Nacionalnim programom športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00) ter 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02, 117/02 in 43/03) je Občinski svet občine Kočevje na 10. redni seji, dne 22. 3. 2004 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje
1. člen
V pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 73/02) se črta 6. člen.
2. člen
V 10. členu se tretji odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Javni razpis se objavi na lokalno običajen način ali v uradnem glasilu in na oglasnih deskah v Športnem domu GAJ in Občini Kočevje.«
3. člen
V normativih za vrednotenje letnih programov športa – tabelarični del –, ki so sestavni del pravilnika, se črtata točki:
»5.7. Vzdrževanje športnih objektov« in
»5.10. Delovanje športne zveze«.
4. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedna zveza »odbora za kulturo in šport« nadomesti z besedno zvezo »odbora za družbene dejavnosti«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-6/02-153
Kočevje, dne 23. marca 2004.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti